Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

WNIOSKI - PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA

28.11.2022
Informujemy, że Gmina Limanowa zgodnie ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego  rozpoczęła nabór wniosków o wskazany w ustawie zakup paliwa stałego. 

Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Limanowa, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła wskazali źródło węglowe. 

Cena tony węgla wynosić będzie 2 tysiące złotych brutto. 

Informujemy, że na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od podmiotu wprowadzającego węgiel do sprzedaży, o terminie dostawy węgla i dostępnym sortymencie. Gmina poinformuje Mieszkańców po uzyskaniu szczegółowych informacji.

Jedno gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden wniosek o zakup preferencyjny. 

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego do pobrania poniżej.

Procedura zakupu węgla:
 1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Gminy.
 3. Informacja telefoniczna do wnioskodawcy z Urzędu, o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu węgla oraz informacja o konieczności uiszczenia opłaty.
 4. Zapłata za węgiel przez wnioskodawcę na konto bankowe Urzędu Gminy.
 5. Ponowny kontakt telefoniczny z Urzędu, o zaksięgowaniu wpłaty oraz wskazanie przez Gminę punktu odbioru węgla.
 6. Odbiór węgla przez wnioskodawcę, we wskazanym przez Gminę punkcie.
Kto i kiedy może złożyć wniosek?
 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, 
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Limanowa, 
 • osoba jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, 
 • osoba nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł, w ilości 1,5 tony w terminie do końca grudnia 2022 r.

Jaki jest sposób dostarczenia wniosku?

Wniosek można:
 • uzupełnić i złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18 B, (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30)
 • przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP):
Nazwa instytucji na platformie EPUAP: URZĄD GMINY LIMANOWA
Adres skrytki na platformie EPUAP: /67x4pwy9og/SkrytkaESP

Cała korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
 • wniosku nie można złożyć telefonicznie. 
 • wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. 
Jakie opłaty ponosi wnioskodawca z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych zasadach?
 • koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę. 
 • cena węgla nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez Gminę. Istnieje możliwość odbioru węgla własnym środkiem transportu lub transportem zaoferowanym przez skład węgla wg ustalonej indywidualnie stawki.
 • istnieje możliwość zorganizowania własnego transportu węgla, z miejsca wyznaczonego przez Gminę 
Co nastąpi po złożeniu wniosku?
 • Złożony wniosek rozpatrzony zostanie niezwłocznie. 
 • W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.
 • Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla stosowna informacja zostanie przekazana telefonicznie, mailem lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia wniosku.
 • Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, osoba z Urzędu skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku,  celem potwierdzenia i podania sposobu płatności za węgiel. Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel (2000 zł/tonę) na konto Gminy Limanowa numer: 40880400000000000007230053, a w tytule przelewu koniecznie należy wpisać: WĘGIEL - imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek. Numer konta bankowego będzie podany również na stronie internetowej Gminy: www.gminalimanowa.pl.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty na konto osoba upoważniona z Urzędu, telefonicznie przekaże informację wnioskodawcy podając miejsce odbioru węgla.
 • Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.
UWAGA!
 • Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu. 
 • Miejsce i termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 
tel. 18/263-00-45 lub 18/ 263-00-26
Wniosek i informacje dostępne na stronie: www.gminalimanowa.pl.


Liczba wyświetleń: 3574
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne