Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Problem upadków w podeszłym wieku - wykład w Pisarzowej

02.11.2022
W dniu 27 października 2022 r. w Wiejskim Domu Kultury w Pisarzowej odbył się wykład dra med. Tomasza Ocetkiewicza – specjalisty chorób wewnętrznych, geriatry, kierownika Oddziału Geriatrycznego Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej. Wykład nosił tytuł „problem upadków w podeszłym wieku.” 
 

Na spotkanie przybyli licznie mieszkańcy Pisarzowej, Męciny i Wysokiego. Obecni byli także: Pan Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa, Pan Wojciech Korabik – kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa, Pani Ewa Bulanda – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej i Urzędu Gminy Limanowa.
 
Pani Ewa Bulanda przywitała uczestników prelekcji, a następnie przedstawiła prelegenta i wprowadziła zebranych w tematykę wykładu.
 
Głos zabrał także Wójt Gminy Limanowa. Pan Jan Skrzekut nawiązał do tematyki spotkania i przytoczył przykład upadku i jego negatywnego wpływu na późniejsze funkcjonowanie dotkniętej nim osoby. Spraw tych nie można bagatelizować, a wiedza w tym zakresie może uratować czyjeś zdrowie albo życie.
 
Następnie odbył się zapowiadany wykład. Dr med. Tomasz Ocetkiewicz przybliżył zebranym tematykę upadków osób starszych, a także zapobiegania im.
 
Jak podkreślił - upadek możemy zdefiniować jako nagłe i niezamierzone znalezienie się na płaskiej powierzchni, np. podłodze w mieszkaniu czy chodniku na zewnątrz, bez istotnej przyczyny.
 
Jako zdarzenie niepożądane i niespodziewane może nieść za sobą daleko idące konsekwencje jak rozmaite obrażenia ciała, od powierzchownych otarć naskórka i bolesnych stłuczeń aż do bardzo poważnych konsekwencji, jak np. złamanie szyjki kości udowej.
 
Upadek jest zaliczany do tzw. wielkich problemów geriatrycznych, które dotykają seniorów. Jako taki, upadek, nawet jeżeli nie będzie się wiązał ze złamaniem kończyny czy długotrwałym unieruchomieniem, może prowadzić do lęku przed możliwością kolejnego upadku, a co za tym idzie, ograniczeniem mobilności ze wszystkimi konsekwencjami zdrowotnymi. Nie należy więc lekceważyć tego problemu, warto zgłaszać też takie zdarzenia swojemu lekarzowi rodzinnemu przy okazji kontrolnych wizyt.
 
Ze względu na różnorodność przyczyn upadków wymagają one zazwyczaj wnikliwej diagnostyki obejmującej przyczyny neurologiczne, laryngologiczne i kardiologiczne.
 
W ramach prewencji upadków konieczna staje się wieloczynnikowa ocena ryzyka i ewentualna modyfikacja farmakoterapii, stosowanie adekwatnych do wieku i możliwości pacjenta  ćwiczeń fizycznych, edukacja pacjenta, pielęgniarek środowiskowych, personelu DPS-ów, czy też modyfikacja najbliższego otoczenia pacjenta i usuwanie stamtąd czynników ryzyka.
 
Publiczność wyraziła duże zainteresowanie tematyką spotkania, a dr med. Tomasz Ocetkiewicz odpowiadał na padające pytania z sali, które dotyczyły także funkcjonowania nowego Oddziału Geriatrycznego Szpitala Powiatowego w Limanowej. 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej podziękowała uczestnikom wykładu za przyjęcie zaproszenia. Podziękowała również prelegentowi za interesujący przekaz, dotyczący czynników predykcyjnych upadków u osób w podeszłym wieku i związanych z nimi konsekwencji zdrowotnych.
 
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Rozwój Pomocy Społecznej” - projekty socjalne mające na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia osób starszych. Organizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej we współpracy z Urzędem Gminy Limanowa. Zadanie dofinansowane zostało ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego oraz ze środków własnych gminy Limanowa.
 
źr. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej


Liczba wyświetleń: 618
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne