Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa - 08.11.2022

03.11.2022
Szanowni Państwo
Członkowie Komisji

 
Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r. /wtorek/ o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Tematem posiedzenia będzie: 
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Omówienie kontroli pn.: „Udzielanie dotacji przez Gminę Limanowa dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy oraz ich rozliczanie w latach 2020 i 2021”.
  4. Opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
  5. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2022.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie posiedzenia. 

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559/.
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
                                                                              Cecylia Kochańczyk


Liczba wyświetleń: 507
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne