Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

01.11.2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że prowadzi nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.
 
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i w przypadku sprawowania przez opiekuna całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.
 
Ośrodek planuje, że Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego - w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika Programu w 2023 r. wynosi 240 godzin.
 
Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, do dnia 8 listopada 2022 r. do godz. 12.00. W sprawie tej można także kontaktować się z pracownikami socjalnymi Ośrodka pod nr telefonu: 18 3373657.
 
Zgłoszenia będą podstawą do oszacowania potrzeb osób zainteresowanych tę formą pomocy w 2023 r.
 
Więcej informacji o Programie można znaleźć tutaj - link: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023
 
źr. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej

Liczba wyświetleń: 813
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne