Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Koszary, Łososina Górna oraz Walowa Góra - kolejne etapy

17.11.2022
Szanowni Mieszkańcy miejscowości: Koszary, Łososina Górna i Walowa Góra, kolejny raz zwracam się do Was z ważną informacją na temat postępów związanych z tak wyczekiwaną przez Was budową kanalizacji sanitarnej.

Jak Państwo zapewne wiecie, próby zaprojektowania kanalizacji sanitarnej w tym rejonie podejmowali moi poprzednicy już od 2013 roku. Jednak żadna z wybranych firm nie uzyskała pozwolenia na budowę dla przedmiotowej sieci. Kroki jakie w tym temacie zostały podjęte w trakcie mojej kadencji doprowadziły do opracowania zaktualizowanego i zoptymalizowanego przebiegu kanalizacji który przedstawiam w załączeniu. Jest to, mam nadzieję, ostateczny wspólnie z Państwem wypracowany przebieg, który umożliwi skanalizowanie znacznego obszaru Gminy Limanowa i otworzy możliwość kanalizowania kolejnych miejscowości gminy które tego bardzo oczekują. W trakcie prac dołożyliśmy wszelkich starań aby zaprezentowane zaktualizowane rozwiązanie uwzględniało wszelkie wnioski i sugestie jakie Państwo zgłosili w trakcie prac projektowych. Aktualizując  projekt kanalizacji musieliśmy również dokonać ponownych uzgodnień jej przebiegu miedzy innymi z PKP PLK S.A., Wodami Polskimi, Miastem Limanowa, MZGKiM w Limanowej i Powiatowym Zarządem Dróg w Limanowej. Wymusiło to kilka kolejnych zmian a praca ta zajęła sporo czasu. Jednak dzięki wyrozumiałości i rzetelnemu podejściu instytucji uzgadniających ostatecznie udało się porozumieć i wybrać kompromisowe rozwiązanie zadawalające wszystkie strony. W finalnym przebiegu sieci wyeliminowano wszelkie rozwiązania budzące wątpliwości i kontrowersje oraz opracowano dużo prostszą technicznie sieć pracującą w większym zakresie grawitacyjnie niż to pierwotnie zaprojektowano co bezpośrednio przełoży się na obniżenie kosztów eksploatacji infrastruktury sanitacyjnej a pośrednio przełoży się również na mniejsze opłaty związane z odbiorem ścieków od poszczególnych gospodarstw.

Jak widać z powyższego aktualizacja przebiegu kanalizacji sanitarnej była dość pracochłonna i skomplikowana, więc z tego miejsca dziękuję wszystkim Mieszkańcom którzy na moją czy Projektanta prośbę zgodzili się na proponowane rozwiązania alternatywne, które jak wiadomo nie zawsze spełniły Państwa wszystkie oczekiwania ale pozwoliły ukończyć ten projekt. Dziękuję również Radnemu Danielowi Łąckiemu który z własnej inicjatywy zaangażował się w pracę przy aktualizacji projektu i w wielu sytuacjach pomógł Projektantowi w nawiązaniu kontaktu i uzgodnieniach z właścicielami gruntów którzy na co dzień nie mieszkają na miejscu.

Niebawem otrzymają Państwo z Urzędu Gminy Limanowa decyzję o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dotyczącą właśnie kanalizacji sanitarnej w przebiegu jak w załączniku. Decyzja ta jest już pozytywnie zaakceptowana przez inne uzgadniające jednostki i organy. Bardzo proszę o pozytywne podejście do przedstawionego rozwiązania tak aby ta wyczekiwana inwestycja, na realizację której  udało się już pozyskać 8 000 000 zł dofinansowania zewnętrznego, mogła szybko przejść do fazy budowy która to faza wstępnie planowana jest na koniec 2023 roku. Proszę o niezwłoczne odbieranie korespondencji kierowanej z Urzędu Gminy Limanowa co pozwoli na szybkie uprawomocnienie się wydawanej decyzji i umożliwi dalsze procedowanie pozwolenia.

Niestety, równolegle może do Państwa docierać jeszcze korespondencja ze Starostwa Powiatowego w Limanowej czy Wojewody Małopolskiego dotycząca złożonych odwołań od pierwotnego projektu który nie jest już aktualny i nie będzie realizowany przez Gminę Limanowa. W razie wątpliwości pozostajemy do dyspozycji – informacje w tym zakresie można uzyskać w Wydziale Inwestycji u Pana Marcina Długosza lub u Zastępcy Wójta Gminy Limanowa Pana Wojciecha Pazdana.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Jan Skrzekut 
                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Limanowa


Liczba wyświetleń: 788
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne