Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

ANKIETA - ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL

26.10.2022
Informujemy, że Gmina Limanowa przygotowuje zaplecze prawne, techniczne oraz logistyczne w celu dystrybucji węgla. Sejm RP 20 października 2022 przyjął ustawę, w której uregulował możliwość handlu węglem przez samorządy.
 
PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Limanowa, o wypełnienie ankiety dotyczącej zapotrzebowania na węgiel w gospodarstwie domowym. Ankieta pozwoli oszacować ilość zapotrzebowania na węgiel w naszej Gminie i pozwoli na przygotowanie się do dystrybucji węgla. Zebrane informacje usprawnią dalsze działania.

UWAGA! Zgłoszenie udziału w ankiecie nie oznacza złożenia wniosku!
ANKIETA NIE JEST ZAMÓWIENIEM, jedynie ma na celu uzyskanie informacji, czy mieszkańcy są zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla na warunkach i cenie przedstawionej przez Rząd RP.
 
W przypadku pozyskania opału przez Gminę Limanowa, mieszkańcy którzy złożyli ankietę będą poproszeni poprzez komunikat za pośrednictwem strony internetowej www.gminalimanowa.pl i portalu społecznościowego Facebook Gmina Limanowa, o złożenie właściwego wniosku o zakup preferencyjny opału.
 
Ankietę należy wypełnić:
 
online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYt9clP8mt_FixaA9NTR1Wo55eEtBK6KH3__t0wOlzLT8jEQ/viewform?usp=sf_link
 
lub pobrać ze strony www.gminalimanowa.pl,
 
uzupełnić i złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Limanowa, ul.M.B.Bolesnej 18B, (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30) w terminie do 2 listopada br.


Liczba wyświetleń: 2089
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne