Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Odbiór drogi Wysokie - Gostwica - Długołęka

30.08.2022
Dobiegła końca realizacja zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 340487K Wysokie - Gostwica - Długołęka w km od 0+000 do km 2+504,46 w miejscowości Wysokie, Gmina Limanowa” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
W ramach zadania wykonano nową warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonano poprawę odwodnienia drogi, jak również wykonano nowe pobocza skropione emulsją asfaltową oraz dopasowano niweletę zjazdów do remontowanej drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników wykonano nowe oznakowanie drogi na całej jej długości.
 
Całkowita wartość zadania to 1 578 515,55 zł, z czego 1 032 328,00 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o, które zostało wyłonione w postępowaniu przetargowym.
 
29 sierpnia br. miał miejsce końcowy odbiór zadania, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Radny Sylwester Hasior, Sołtys wsi Wysokie Władysław Lorek, Inspektor Nadzoru Janusz Liptak, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego LIMDROG Maciej Szkarłat.


Liczba wyświetleń: 1236
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne