Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

30-lecie GMINY LIMANOWA

24.08.2022
Jubileusz 30-lecia Samorządu, świętować będzie Gmina Limanowa. Główna uroczystość zaplanowana jest na 10 września br.  Pierwszym punktem jest Msza Św. w intencji Mieszkańców Gminy, która sprawowana będzie w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Mordarce. Następnie w Szkole Podstawowej w Mordarce, odbędzie się uroczysta Sesja Rady Gminy Limanowa, połączona z programem artystycznym, w wykonaniu gminnych uczniów i artystów.
 
Trzydzieści lat temu, na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Jana Krzysztofa Bieleckiego, z dnia 26 września 1991 r. w miejsce jednostki samorządu terytorialnego miasta – gminy Limanowa, powstały dwa odrębne samorządy: Miasto Limanowa i Gmina Limanowa.
 
Na mocy porozumień pomiędzy samorządami, Gmina znalazła siedzibę w budynku przy ul. M.B.Bolesnej 18B, gdzie rozpoczął się proces samodzielności i samorządności. Proces ten przez okres trzydziestu lat był bogaty w różnorodne przemiany społeczne i gospodarcze. Osiągnięcia infrastrukturalno - inwestycyjne samorządu na przestrzeni tych trzech dekad można zilustrować tysiącami kilometrów dróg, wodociągów, kanalizacji, gazociągów, sieci teleinformatycznych, oczyszczalni ścieków, nowych szkół, obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Wiele dziedzin życia społecznego takich jak kultura, sport, edukacja zyskało nowoczesny wymiar.
 
Z perspektywy minionych trzech dekad, można śmiało stwierdzić, że dokonanie w 1992 r. podziału administracyjnego pomiędzy Miastem, a Gminą okazało się niezwykle korzystne dla Gminnego Samorządu.
 
Dziś Gmina Limanowa jest największą gminą w Powiecie Limanowskim i jedną z największych w województwie. Stoi na wysokim stopniu rozwoju. Jest atrakcyjna pod względem mieszkaniowym, kulturalnym, turystycznym i biznesowym. Jest przyjazna i dostępna dla wszystkich mieszkańców.
 
Trzy dekady samorządu to również sprawne zarządzanie Gminą. Dzięki skutecznemu, efektywnemu i partnerskiemu modelowi zarządzania, możliwe było realistyczne zaprogramowanie rozwoju i modernizacji jednostki samorządowej na rzecz polepszenia poziomu życia mieszkańców, z uwzględnieniem wszystkich zasobów i atutów, które Gmina Limanowa posiada.
 
Za każdym działaniem, zrealizowaną inwestycją, sukcesem samorządu kryją się ludzie, którzy w służbie na rzecz naszej wspólnoty lokalnej poświęcili nierzadko cały swój umysł i serce, potencjał i wiedzę, doświadczenie i czas.
 
Dziękujemy wszystkim: działaczom samorządowym, radnym, sołtysom, pracownikom, gminnym służbom, przedsiębiorcom oraz aktywistom społecznym i stowarzyszeniom. Dziękujemy również Mieszkańcom naszej gminy: za ciężką pracę; za przywiązanie i zaangażowanie w sprawy naszej małej ojczyzny; za aktywność, uśmiech i optymizm.
 
Jedno jest pewne: stabilny fundament, intensywny rozwój i dobre prognozy na przyszłość – tak można podsumować 30-letnią działalność Gminy Limanowa.


Liczba wyświetleń: 1468
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne