Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo do produkcji rolnej

25.07.2022
Urząd Gminy Limanowa informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:
  • faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe.
W przypadku producentów rolnych, którzy przedłożyli ww. dokument w pierwszym terminie tj. lutym 2022 r., w drugim terminie (sierpień 2022 r.) nie dołączają już do wniosku  tego zaświadczenia. Dokument ten składa się jednorazowo w danym roku tzn. przez osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o zwrot podatku akcyzowego w danym roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.
 
Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie od 1 do 31 października 2022 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Formularz wniosku dostępny jest pod artykułem, a także w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Limanowa.


Liczba wyświetleń: 1033
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne