Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - 27.07.2022

27.07.2022
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem:

I. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, stanowi własność Gminy Limanowa objęta jest KW  1448  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na I piętrze budynku Szkoły podstawowej w Pisarzowej położonego na działce ew. nr.1206/1 jednemu podmiotowi przeznaczeniem na prowadzeniu sklepiku szkolnego. Termin zagospodarowania określony zostanie w umowie najmu.
2. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 8,0 m2.
3. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Limanowa z dnia 27.01.2022 w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
4. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
5. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
II. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest KW. Nr 30711.KW 31280, KW 31282 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Mordarce położonego na działkach ew. nr 1003/3,1003/5 1005/1 i 1004.
2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 6,0 m2.
4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Limanowa z dnia 27.01.2022 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dnia dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
6. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.

III.  Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 33615 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
1. Pomieszczenia o pow.20,00 m2 przeznaczone do wynajęcia znajdują się w piwnicach budynku Domu Nauczyciela położonego na działce ew. nr 1027, w Męcinie pod numerem 544, wyposażone w instalację elektryczną.              
2. Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na garaż. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
3. Minimalną stawkę za 1m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Limanowa z dnia 27.01.2022 r.
4. Czynsz za wynajem (dzierżawę) jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
5. Czynsz z tytułu najmu (dzierżawy) podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.

Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na portalu "Limanowa.in" oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl).


Liczba wyświetleń: 589
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne