Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Pozyskaliśmy prawie 23 miliony zł na budowę szkoły w Wysokiem i rozbudowę szkoły w Siekierczynie

01.06.2022
W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) udało się pozyskać 22 865 000,00 zł dofinansowania na budowę Szkoły Podstawowej w Wysokiem oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie.
                   
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych). W ramach pierwszej edycji programu do naszego regionu trafiło 1 915 018 024,94 zł na 274 zadania z czego 11 648 133,00 zł umożliwiło realizację inwestycji kanalizacyjnych w Pisarzowej i Męcinie. II edycja to jeszcze lepsze wiadomości dla Małopolski. Tym razem samorządy z naszego województwa otrzymają ponad 2,5 mld zł na blisko 400 zadań.

                                                        
Gmina Limanowa otrzymała dofinansowanie na budowę Szkoły Podstawowej w Wysokiem  i rozbudowę  Szkoły Podstawowej nr 2 Siekierczynie. Ten ogromny sukces nie byłby możliwy bez dużej aktywności, w trakcie oceny i rekomendacji, stąd wyjątkowy upór i trud w zabieganiu o środki przez Gminę Limanowa.
 
Składam ogromne podziękowania wszystkim radnym i sołtysom, którzy przyczynili się do tego wielkiego sukcesu.
 
Dla obu głównych zadań posiadamy gotową dokumentację projektową wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Szkoły zostaną wyposażone w montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.  Instalacje OZE, pozwolą obniżyć bieżące koszty utrzymania obiektów oraz przyczynią się do  szeroko rozumianej ochrony środowiska.
 
Głównymi  działaniami do realizacji w ramach tego zadania są:
  • Budowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wysokie – ok. 2 130 m2 powierzchni użytkowej, na którą poza salami dydaktycznymi i szatniami składać się będą: sala gimnastyczna, 2-oddziałowe nowoczesne przedszkole, kuchnia z jadalnią wraz z wyposażeniem. 
  • Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siekierczynie  –  ok 1 160 m2 dodatkowej powierzchni użytkowej, na którą poza salami dydaktycznymi i szatniami składać się będą: sala gimnastyczna, 2-oddziałowe nowoczesne  przedszkole, kuchnia z jadalnią wraz z wyposażeniem.
Szacowana wartość inwestycji to 26 900 000,00 z czego aż 22 865 000,00 (tj. 85%) stanowi dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec 2024 roku.
 
Samorząd gminy swoimi siłami nie byłby w stanie, w tak krótkim czasie, zrealizować tak dużych i kosztownych inwestycji. A dzięki środkom pozyskanym z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dwie szkoły z terenu gminy Limanowa, które dzisiaj tego najbardziej potrzebują, będą mogły służyć kolejnym pokoleniom, zapewniając kształcenie w wysokim standardzie i przyjemnym otoczeniu. Bez wątpienia są to strategiczne inwestycje gminne, ze względu na rosnącą liczbę mieszkańców, a co za tym idzie uczniów. Obecna baza oświatowa na terenie Gminy Limanowa wymaga gruntownej rozbudowy i modernizacji. A te dwie miejscowości długo czekały na działania w tej sferze inwestycyjnej.  Zadania te mają na celu poprawę stanu gminnej infrastruktury edukacyjnej. Konieczność realizacji tych zadań wynika z warunków w jakich obecnie odbywa się nauka tj.  zbyt mała ilość sal lekcyjnych, niespełniające współczesnych warunków technicznych pomieszczenia dydaktyczne oraz brak podstawowej infrastruktury sportowej,  które utrudniają, a wręcz uniemożliwiają dzieciom naukę i rozwijanie zainteresowań. Jestem przekonany, że te inwestycje przyczynią się do rozwoju dzieci i młodzieży. Budowa tych obiektów oraz ich kubatura jest dostosowana do potrzeb uczniów tych miejscowości.
 
Szczególne podziękowania kieruję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Premiera Mateusza Morawickiego za stworzenie Programu, który daje samorządom realne możliwości na zwiększenie skali inwestycji lokalnych, służących mieszkańcom i stanowi rzeczywistą pomoc w rozwoju gmin, powiatów i miast w całym kraju.
 
Dziękuję Posłom Prawa i Sprawiedliwości, Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie, Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu, Marszałkowi Ryszardowi Terleckiemu za rekomendacje naszego wniosku. Składam szczere podziękowania wszystkim zaangażowanym w pomoc w pozyskaniu tych środków, które przyczynią się do poprawy stanu gminnej infrastruktury oświatowej.
 
/-/ Jan Skrzekut
Wójt Gminy Limanowa


Liczba wyświetleń: 1589
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne