Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - 01.04.2022

01.04.2022
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

I.
1. Przedmiot najmu będą stanowić pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku wielofunkcyjnego Męcina 536 położonego na działce ew. nr 1034, objętą Kw 11761 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej. Pomieszczenia wyposażono w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
2. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 159,38 m2.
4. Minimalną stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Limanowa z dnia 27.01.2022 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.

II.
1. Przedmiot najmu będzie stanowić pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia znajdujące się na II piętrze budynku położonego na działce ew. nr 533/2, obręb nr 5 miasto Limanowa, przy ulicy M. B. Bolesnej 18 A w Limanowej, objętego Kw 36366, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej. Pomieszczenie wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
2. Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  biurowej lub usługowej. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi  16,85 m2.
4. Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Limanowa z dnia 27.01.2022 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
5. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.

Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa, ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl).


Liczba wyświetleń: 640
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne