Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Stypendia dla uczniów z Ukrainy

20.04.2022
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny dla obywateli Ukrainy.

W Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Limanowej można składać wnioski dotyczące przyznania świadczenia o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolone i zasiłek szkolny na podstawie art. 53 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy:
  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL – UKR, przebywają na terenie Gminy Limanowa oraz dochód na członka rodziny nie przekracza 600,00 zł.

Wniosek o świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.                                                                    

Wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do ubiegania się o w/w świadczenia znajdują się w załączaniu, pod artykułem.

Wniosek należy złożyć w budynku Urzędu Gminy Limanowa pokój 31, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Przy składaniu wniosku niezbędny jest numer polskiego konta bankowego.


Liczba wyświetleń: 2036
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne