Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Finansów oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej - 11 kwietnia 2022

08.04.2022
Szanowni Państwo
Członkowie Komisji


Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 

Tematem posiedzenia będzie:

 
1.  Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)  zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2020 r.,
b)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Limanowa
w zakresie umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Limanowa w granicach obwodów szkół miejskich funkcjonujących do roku 2017.
4.  Wolne wnioski i zapytania.
5.  Zakończenie posiedzenia.
 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559/.
 
 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
Pan Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Pani Zuzanna Kolawa


Liczba wyświetleń: 488
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne