Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Kolejny etap projektu kanalizacji w miejscowościach Koszary, Łososina Górna, Walowa Góra

01.04.2022
Szanowni Mieszkańcy miejscowości Koszary, Łososina Górna i Walowa Góra, zwracam się do Was z informacją na temat postępów związanych z, tak wyczekiwaną przez Was, budową kanalizacji sanitarnej.

Jak Państwo zapewne wiecie, próby zaprojektowania kanalizacji sanitarnej w tym rejonie podejmowali moi poprzednicy już od 2013 roku. Jednak żadna z wybranych firm nie uzyskała pozwolenia na budowę dla przedmiotowej sieci. I tak na samym początku mojej kadencji musiałem zmierzyć się z uzyskaną niekorzystną decyzją o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla w/w inwestycji. Analiza całego zagadnienia, które obejmuje budowę ok. 17,7 km sieci, pozwoliła mi skutecznie odwołać się od tej niekorzystnej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Na prawomocny wyrok w tej sprawie trzeba było jednak czekać aż do 2021 roku, a to głównie z powodu bardzo dużej ilości ciągle zmieniających się stron tego postepowania, bowiem stroną w tej sprawie jest każda z osób mająca aktualnie prawa do działki po której zaprojektowano kanalizację. Ten duży upływ czasu spowodował utratę ważności poszczególnych uzgodnień branżowych, map i poszczególnych zgód, co było przyczyną kolejnej odmowy ze strony Starostwa na wydanie pozwolenia na budowę bez zaktualizowania całego projektu.

Ponieważ w okresie jaki upłyną od opracowania pierwotnego projektu wiele działek się podzieliło lub zmienił się ich właściciel. Na terenie Koszar powstała również sieć gazowa, a po szczegółowej analizie posiadanego projektu pojawiła się możliwość zoptymalizowania przebiegu sieci, unikając dwóch przejść pod rzeką Łososiną i konieczności budowy kilku pompowni podnosząc jednocześnie w ten sposób bezpieczeństwo pracy w pobliżu miejskich ujęć wody, podjąłem decyzję o zleceniu aktualizacji projektu. Aktualizacja przebiegu sieci była dość pracochłonna i skomplikowana więc z tego miejsca dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy na moją czy Projektanta prośbę zgodzili się na proponowane rozwiązania alternatywne, które jak wiadomo nie zawsze spełniały Państwa wszystkie oczekiwania ale pozwalały ukończyć projekt. Szczególnie dziękuję Radnemu Danielowi Łąckiemu, który z własnej inicjatywy zaangażował się w pracę przy aktualizacji projektu i w wielu sytuacjach pomógł Projektantowi w nawiązaniu kontaktu i uzgodnieniach z właścicielami gruntów, którzy na co dzień nie mieszkają na miejscu.

Dzisiaj mogę Państwu przedstawić ostatecznie wypracowany wspólnymi siłami przebieg sieci kanalizacyjnej (plik w załączeniu). Niebawem otrzymają Państwo z Urzędu Gminy Limanowa zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, dotyczące właśnie sieci kanalizacji sanitarnej w przebiegu jak w załączniku. Bardzo prosiłbym o zapoznanie się z przebiegiem sieci i pozytywne podejście do przedstawionego rozwiązania. Aby tak wyczekiwana inwestycja, na realizację której udało się już pozyskać 8 000 000 zł dofinansowania zewnętrznego, mogła szybko przejść do fazy budowy, która wstępnie planowana jest na 2023 rok, prosiłbym o szybkie odbieranie korespondencji kierowanej z Urzędu Gminy Limanowa, a składanie ewentualnych uwag co do przebiegu sieci dokonywać jedynie w przypadku poważnego uszczerbku lub kolizji na działce. Przed złożeniem ewentualnych uwag bardzo proszę wziąć pod uwagę, że sieć kanalizacyjna jest prowadzona po bardzo trudnym terenie w tym w zamkniętym terenie kolejowym gdzie trwa przebudowa linii kolejowej nr 104 i każda zmiana, którą będzie trzeba wprowadzić wydłuży proces uzyskiwania pozwolenia na budowę i samej realizacji, a może nawet uniemożliwi dokończenie projektu. Bardzo proszę więc o wyrozumiałość i przychylność do zaproponowanego rozwiązania.

Niestety, równolegle może do Państwa docierać jeszcze korespondencja ze Starostwa Powiatowego w Limanowej czy Wojewody Małopolskiego dotycząca złożonych odwołań od pierwotnego projektu, który nie jest już aktualny i nie będzie realizowany przez Gminę Limanowa. W razie wątpliwości pozostajemy do dyspozycji – informacje w tym zakresie można uzyskać w Wydziale Inwestycji/Komunalnym u Marcina Długosza lub u Zastępcy Wójta Gminy Limanowa Wojciecha Pazdana.
 
/-/ Jan Skrzekut
Wójt Gminy Limanowa


Liczba wyświetleń: 1180
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne