Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

70 mln zł dla Kół Gospodyń Wiejskich – wystartował nabór wniosków

01.04.2022
Od 1 kwietnia do 30 września br. potrwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.

„W tym roku mamy 70 mln złotych przeznaczonych na wsparcie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich” – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że to już piąty rok, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o środki finansowe dzięki nowej ustawie o ich działalności. „Mamy już zarejestrowanych blisko 11 tysięcy kół” – dodał wicepremier.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa raz w roku. Łącznie od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich wypłacono im ponad 134 mln zł.

Od 5 do 7 tys. zł pomocy na jedno KGW

Od roku 2021 roku kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 2 tys. zł i wynoszą: 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków, 6 tysięcy złotych dla kół liczących od 31 do 75 członków oraz 7 tysięcy złotych dla kół liczących ponad 75 członków.

„Wnioski będą  przyjmowane w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września – poinformowała prezes ARiMR Halina Szymańska. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Na co można przeznaczyć środki

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:
  • prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
źr. Serwis Samorządowy PAP


Liczba wyświetleń: 724
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne