Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zaproszenie na XXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy

11.03.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) zwołuję i zapraszam na XXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 14 marca 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą – Miasto Limanowa a Gminą Limanowa w sprawie przejęcia przez Gminę - Miasto Limanowa realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Limanowa, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Limanowa oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją tego zadania.
5. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Limanowa
                                                                         Stanisław Młyński
 
 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO.


Liczba wyświetleń: 726
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne