Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Punkt informacyjny "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy Limanowa

17.03.2022
Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny
W związku z zawartym porozumieniem między Gmina Limanowa, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informujemy, że w Urzędzie Gminy Limanowa jest możliwość uzyskania informacji na temat programu CZYSTE POWIETRZE oraz uzyskania pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie m.in. na zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody (kotły na paliwo stałe biomasę lub węgiel, kotły gazowe, kondensacyjne, olejowe), węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła, na ocieplenie ścian budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła, przyłącza cieplne oraz udzielenie pożyczki na kolektory słoneczne oraz ogniwo fotowoltaiczne.
 
Urząd Gminy Limanowa
ul. M.B.Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
tel. 511-900-353
pok.32 – budynek A
 
W Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym można:
-  uzyskać informacje o zasadach działania Programu Czyste Powietrze,
-  dowiedzieć się o wymogach formalnych i technicznych warunkujących otrzymanie dotacji;
-  otrzymać pomoc w  wypełnieniu wniosku o przyznanie dotacji i innych wniosków związanych z Programem Czyste Powietrze;
 
Punkt czynny w poniedziałki i środy od godz. 15.00-18.00.
 
Na co można otrzymać wsparcie finansowe?
  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).
Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Należy pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 
Projekt musi być zakończony w terminie:
- do 30 miesięcy - Część 1) i Część 2) programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
- do 36 miesięcy - Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
- do 18 miesięcy - Część 2) i Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji z prefinansowaniem od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 
Kto może skorzystać?
Osoba fizyczna, która:
- jest właścicielem / współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz spełnia kryterium dochodowe,
- ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł
(podstawowe dofinansowanie)
lub
- ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają: 1 564zł – jeżeli mieszkasz z innymi osobami, 2 189 zł – jeżeli mieszka sama.
Dodatkowo, jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą -  przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę. Wtedy można starać się o podwyższone dofinansowanie
- lub jeśli miesięczne łączne zarobki osoby i osób wspólnie mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:  900 zł – jeżeli osoba mieszka zz innymi osobami i 1 260 zł – jeżeli osoba zamieszkuje sama.
lub
- ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.
Dodatkowo, jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą -  przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę – wtedy można starać się o najwyższy poziom dofinansowania.
 
WZÓR ŻĄDANIA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
– dostępny w pliku pdf poniżej.

Więcej informacji o programie znajduje się na: www.czystepowietrze.gov.pl 

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką programu dostępną poniżej.


Liczba wyświetleń: 1850
3

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne