Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obowiązujące stawki opłat za wodę i ścieki na rok 2022

22.02.2022
Limanowa, 12.01.2022 r.
 
KOMUNIKAT

w sprawie opłat za wodę i ścieki

Urząd Gminy Limanowa informuje, iż w związku z trwającym postępowaniem w przedmiocie zatwierdzenia taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązuje dotychczasowa taryfa opłat za wodę i ścieki.
Dotychczasowa taryfa będzie obowiązywała do dnia wejścia w życie nowej taryfy.
W przypadku ustalenia nowej taryfy, o terminie jej wejścia w życie poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie.

 
Opłata za wodę naliczana jest na podstawie odczytu wodomierza, którego dokonuje konserwator. Fakturę za zużytą wodę mieszkańcy otrzymują co kwartał.
 
Opłaty za odprowadzanie ścieków naliczane są dla gospodarstw domowych w oparciu o ilość osób zamieszkujących dane gospodarstwo, natomiast dla innych podmiotów jak szkoły, sklepy, przedsiębiorstwa itp. opłaty naliczane są wg odczytu liczników, których dokonuje konserwator.
 
Mieszkańcy mogą dokonywać wpłat na idywidualne konta bankowe, które zostały im przypisane we wczesniej otrzymanych informacjach. Terminem platności za ścieki jest ostatni dzień miesiąca, za który należna jest opłata.
Sołtysi nie przyjmują opłat za wodę i ścieki.
 
Przypominamy mieszkańcom, że zgodnie z umową w przypadku zmiany liczby osób Odbiorca usług jest zobowiązany do poinformowania Urzędu w terminie 7 dni od daty zmiany, w celu dokonania korekty miesięcznej opłaty.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Urzędu Gminy Limanowa pod nr tel.: (18) 263-00-43.


Liczba wyświetleń: 2734
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne