Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Limanowa

03.02.2022
Wójt Gminy Limanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa.
 
ZARZĄDZENIE  NR  14/2022

 Wójta  Gminy  Limanowa
  z  dnia  02 lutego 2022 r.
 

      w   sprawie  naboru  na  wolne  stanowisko  urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Limanowa.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ),  art.  11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm. ) oraz  Zarządzenia nr 140/2018  Wójta Gminy Limanowa z dnia 05 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Gminy Limanowa  oraz na wolne stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa.
 
§ 2.
1Treść ogłoszenia  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.  Ogłoszenie o naborze zamieszcza się na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Limanowa, w BIP w dziale „ Zamówienia publiczne i ogłoszenia”, na stronie internetowej Gminy Limanowa w zakładce Aktualności oraz na profilu Gminy Limanowa - Facebook.
 
§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Liczba wyświetleń: 1633
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne