Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Umowa na budowę sieci kanalizacji w Pisarzowej i Męcinie, w ramach POLSKIEGO ŁADU, podpisana!

20.01.2022
Szanowni mieszkańcy, z dumą mogę Państwa poinformować, że  Gmina Limanowa jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce 20 stycznia 2022 r. podpisała umowy na wykonanie inwestycji kanalizacyjnej w ramach funduszu inwestycji strategicznych pod nazwą „Polski Ład”.
 
Nasza inwestycja została podzielona na trzy zadania częściowe. W wyniku postępowania przetargowego, dzięki najkorzystniejszej ofercie na wszystkie trzy zadania, został wybrany jeden Wykonawca Robót - konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa ERMONT Bartosz Ruchała, z siedzibą pod adresem: Męcina 360, oraz Firma Usługowa TERMA Maciej Ruchała.
 
20 stycznia 2022 w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa zostały podpisane umowy na wykonanie poszczególnych zadań. Umowy zostały podpisane przez Jana Skrzekuta Wójta Gminy Limanowa w kontrasygnacie Marcina Matrasa Skarbnika Gminy Limanowa, Bartosza Ruchałę właściciela Firm Handlowo-Usługowej ERMONT oraz Macieja Ruchałę właściciela Firmy Usługowej TERMA z siedzibą pod adresem: Męcina 360.

Termin wykonania całej inwestycji to rok 2024.

 


Inwestycja została podzielona na następujące zadania:
 
Zadanie częściowe nr 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowa-Działy.
Zadanie obejmuje wykonanie:
około  13,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, która obsługiwać będzie około 105 budynków mieszkalnych, gospodarczych i magazynowych. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się  montaż  sieciowych pompowni ścieków, których realizacja wynika ze zróżnicowania rzeźby terenu.  Budowana sieć kanalizacyjna zostanie włączona do oczyszczalni ścieków w  m.  Męcina.
Wartość zadania : 5.519.440,50 
 
Zadanie częściowe nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Męcina-Podgórze – etap I.
Zadanie obejmuje wykonanie:
około 10,1 km  sieci kanalizacji sanitarnej, która obsługiwać będzie ok  86 budynków mieszkalnych, gospodarczych i magazynowych w tym  Szkołę Podstawową nr 2 w Męcinie. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się  montaż  sieciowych pompowni ścieków, których realizacja wynika ze zróżnicowania rzeźby terenu.  Budowana sieć kanalizacyjna zostanie włączona do oczyszczalni ścieków w  m.  Męcina.
Wartość zadania : 3.771.303,00 
 
Zadanie częściowe nr 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Męcina-Podgórze – etap II. 
Zadanie obejmuje wykonanie:
około 9,8  km sieci kanalizacji sanitarnej, która obsługiwać będzie ok 120  budynków mieszkalnych, gospodarczych i magazynowych. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się montaż  sieciowych pompowni ścieków, których realizacja wynika ze zróżnicowania rzeźby terenu. Budowana sieć kanalizacyjna zostanie włączona do oczyszczalni ścieków w  m.  Męcina.
Wartość zadania : 2.970.450,00 

Wykonawca w pierwszej kolejności, według przedstawionego harmonogramu prac, rozpocznie wykonywanie robót od zadania nr 3 a następnie podejmie prace również na zadaniu 2 i 1.

Przebieg kanalizacji dla poszczególnych zadań, według uzyskanych pozwoleń na budowę, prezentujemy w załączeniu.

- Program inwestycji strategicznych POLSKI ŁAD, to ogromna szansa dla samorządów, z którego to programu Gmina Limanowa pozyskała przeszło 11,6 miliona zł na budowę sieci kanalizacji w Pisarzowej i Męcinie. W ramach zadania zostanie wykonane przeszło  33 km sieci kanalizacyjnej obejmującej przysiółek „Działy” w Pisarzowej oraz „Podgórze” w Męcinie - informuje Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut - z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować rządowi za możliwość skorzystania z takiego dofinansowania oraz każdej osobie, która w jakikolwiek sposób przyczyniła się do pozyskania tak dużych środków finansowych właśnie przez Gminę Limanowa.

Te ogromne, pozyskane zewnętrzne środki finansowe w znacznym stopniu przyspieszą proces kanalizowania Gminy Limanowa, w którym to działaniu jesteśmy na niechlubnym szarym końcu w powiecie. Podjęcie takiej inwestycji wymusza zaplanowanie w najbliższym czasie modernizacji wyeksploatowanych już  oczyszczalni ścieków w Męcinie i Mordarce, na które to zadania przygotowujemy właśnie dokumentację i w najbliższym czasie będziemy poszukiwać kolejnych możliwych dofinansowań aby wykonać roboty budowlane w tym zakresie.

Jak Państwo widzą, cały czas podejmujemy szereg działań, aby na terenie Gminy Limanowa zrealizować tak wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje jak kanalizacja, drogi, wodociągi czy modernizacja infrastruktury oświatowej. Rozmach i zakres tych prowadzonych inwestycji nie byłby możliwy do uzyskania bez zewnętrznego wsparcia, za które jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ta wielka rozpoczęta właśnie inwestycja kanalizacyjna, to jedynie kolejny krok, z wielu które jeszcze wykonamy, prowadzący do poprawy warunków życia mieszkańców naszej Gminy.
 
/-/ Jan Skrzekut
Wójt Gminy Limanowa


Liczba wyświetleń: 2327
4

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne