Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej w Sowlinach – etap I

20.01.2022
Szanowni Mieszkańcy, z radością mogę Was poinformować, że w listopadzie rozpoczęły się roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej w Sowlinach. Początkowo Wykonawca miał problemy ze skompletowaniem materiałów umożliwiających rozpoczęcie prac jednak zaraz po dostawie pierwszych partii materiałów przystąpił do wykonania zadania.

W załączeniu przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej w Sowlinach.


23 września br. w Urzędzie Gminy Limanowa odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Transwiertel Sp. z o.o., na którym zawarta została umowa na wykonanie I etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sowliny i Łososina Górna. Długość sieci, która powstanie w tym etapie to ok. 17 km.

Realizacja tej inwestycji możliwa jest głównie dzięki pozyskaniu dużego dofinansowania, w ramach drugiej edycji naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5  000 000 zł oraz wykorzystaniu na tą inwestycję kwoty ok. 2 550 000 zł z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie daje to ok. 7  550  000 zł zewnętrznego wsparcia od rządu, za co jestem bardzo wdzięczny. Wartość realizowanej pierwszej części inwestycji to 8 310 977,55 zł, a umowny termin zakończenia prac to październik 2023 roku. W listopadzie tego roku otrzymaliśmy kolejne rządowe wsparcie finansowe przewidziane na realizację zadań wodociągowych i kanalizacyjnych, co umożliwi nam praktycznie budowę kanalizacji w Sowlinach wyłącznie z pozyskanych z zewnątrz środków finansowych, co znacznie odciąży budżet gminy. Całe zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w Sowlinach i Łososinie Górnej zostało podzielone na etapy. O takiej realizacji inwestycji zadecydowała dokładna analiza projektu i lokalnych uwarunkowań. Kilkukrotnie konsultowaliśmy przyjęte rozwiązanie z projektantem i firmami zajmującymi się podobnymi realizacjami. Wzięliśmy również pod uwagę posiadane już doświadczenie związane z użytkowaniem wielu pompowni ścieków. Powyższa analiza pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, że jeśli jest tylko możliwość zmiany przyjętego rozwiązania, obejmującego wykonanie pompowni ścieków tłoczącej ścieki na dużą wysokość ponad 53 m przez dwa wzniesienia, na rozwiązanie wykorzystujące spływ grawitacyjny, to należy z niego skorzystać. Podjęliśmy więc trud zmiany przebiegu sieci w końcowym jej fragmencie, co pozwoli wyeliminować największą i najbardziej ryzykowną przepompownię ścieków zlokalizowaną w pobliżu zakładu Laskopol. Zapewniam, że nie wybraliśmy najłatwiejszej drogi na skróty, lecz postanowiliśmy popracować jeszcze nad projektem i dokonać znaczącej poprawy przyjętego rozwiązania. Aktualnie jesteśmy po uzgodnieniach nowej trasy z kilkoma lokalnymi przedsiębiorcami (Laskopol, Jowisz, Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej, Erjot/Alti Plus, Wolimex), którzy mimo świadomości utrudnień jakie czekają ich przedsiębiorstwa w trakcie realizacji prac, widząc potrzebę i sens tego przedsięwzięcia, nie pozostali obojętni i wyrazili zgodę na lokalizację sieci w obrębie ich firm, za co bardzo dziękuję.
 
Dziękuję też mieszkańcom, którzy pozwolili nam przeprowadzić inwestycje swoimi działkami, pozwalając w ten sposób w dużym fragmencie sieci ominąć pas drogi wojewódzkiej. Jest to pierwsza z planowanych zmian trasy sieci, która pozwoli połączyć budowaną właśnie kanalizację w Sowlinach z oczyszczalnią ścieków w Młynnem. Kolejnym analizowanym fragmentem projektu do ewentualnej zmiany jest teren Łososiny, gdzie zasadnym jest rezygnacja z dwóch pompowni tłoczących ścieki w górę do sąsiednich zlewni i odprowadzenie ścieków grawitacyjnie. Z wstępnego rozeznania powyższa zmiana jest wykonalna i zasadna, wymaga jednak kilku dokładnych analiz i uzgodnień dlatego proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.
 
Drodzy Mieszkańcy, mam nadzieję, że realizowana w Sowlinach inwestycja, między innymi dzięki nadzorowi prac przez pracowników gminy, posiadających stosowne uprawnienia, nie będzie dla Was uciążliwa i pozwoli normalnie funkcjonować, a po jej zrealizowaniu już w pełni cieszyć się znaczną poprawą warunków sanitarnych i środowiskowych w całej okolicy.
 
/-/ Jan Skrzekut
Wójt Gminy Limanowa


Liczba wyświetleń: 1292
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne