Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacje dla mieszkańców dot. uchwały antysmogowej oraz CEEB

24.01.2022

 

Czym jest uchwała antysmogowa dla Małopolski?

Uchwała określa terminy wymiany pieców na paliwa stałe, wskazuje rodzaje węgla, które nie mogą być użytkowane w domowych paleniskach. Określa również warunki dla biomasy np. drewna w zakresie wilgotności. Obowiązek zastosowania się do uchwały spoczywa na każdym mieszkańcu Małopolski (z wyjątkiem obszaru Krakowa).
 
Do kiedy można użytkować kotły węglowe i na drewno?
Od 1 stycznia 2023 roku nielegalne będzie użytkowanie kotłów i pieców na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymagań klasy 3 lub wyższej. Dotyczy to również urządzeń, dla których nie da się określić klasy emisji (np. brak dokumentacji, brak tabliczki znamionowej). Do końca 2026 roku należy wymienić kotły 3 lub 4 klasy.
Upewnij się jaką klasę ma Twój kocioł!
 
Czy można instalować nowe kotły na węgiel i drewno?
Instalowany kocioł na węgiel lub drewno musi spełniać wymagania ekoprojektu, musi posiadać automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy tylko kotłów zgazowujących) i nie może być wyposażony w ruszt awaryjny. Zakazane jest spalanie drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%, a przy zakupie węgla koniecznie należy zadbać o świadectwo jakości węgla.
 
Czy uchwała dotyczy kominków?
Użytkowane kominki i inne ogrzewacze od 1 stycznia 2023 roku muszą spełniać wymagania ekoprojektu lub mieć sprawność cieplną co najmniej 80% lub być doposażone w urządzenia redukujące emisję do poziomu ekoprojektu np. elektrofiltr.
 
Co grozi za niezastosowanie się do uchwały?
Brak dostosowania się do wymagań przepisów i użytkowanie zakazanych urządzeń lub paliw zagrożone jest mandatem do 500 zł lub karą grzywny do 5 tys. zł.
 
Więcej informacji
Informacje o uchwale antysmogowej dostępne są na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa lub w Urzędzie Gminy.

Skorzystaj z dofinansowania!

Właściciele budynków jednorodzinnych mogą skorzystać z dofinansowania z programu Czyste Powietrze (www.czystepowietrze.gov.pl) na wymianę starych kotłów, ocieplenie domu i wymianę okien oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Dostępne są trzy progi dofinansowania w zależności od wysokości dochodów: 30%, 60% i 90% kosztów.
Zapytaj także o dofinansowanie w swoim Urzędzie Gminy.

Co to jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)?

CEEB to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Zebrane informacje pozwolą dostosować działania nakierowane na walkę ze smogiem.
Docelowo w systemie pojawią się informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Możliwe będzie także zamówienie przeglądu kominiarskiego.
 
Czy muszę składać deklarację do CEEB?
Tak, od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przekazać informację o sposobie ogrzewania budynku. Dotyczy to domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i lokali usługowych.
 
Do kiedy mam czas?
Termin na złożenie deklaracji dla istniejących budynków mija 30 czerwca 2022 roku. Dla nowych budynków oraz tych, w których dokonano zmiany sposobu ogrzewania, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła.
 
Jakie źródła ciepła muszą zostać zgłoszone?
Zgłoszeniu podlegają m.in.:
- sieć ciepłownicza,
- kotły na paliwo stałe (węgiel/drewno),
- kominki, kozy, piece kaflowe, kuchnia węglowa,
- kotły i kominki gazowe,
- kotły olejowe,
- pompy ciepła,
- ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny,
- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.
NIE ZGŁASZAMY: paneli fotowoltaicznych i klimatyzatorów.
 
Jak złożyć deklarację CEEB?
Deklarację można złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę https://ceeb.gov.pl (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego) lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy (pocztą lub osobiście).
 
Więcej informacji
Informacje o CEEB dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy.


Liczba wyświetleń: 2650
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne