Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Starej Wsi

21.12.2021
Zakończyły się roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Starej Wsi. Zadanie zrealizowano w najbardziej ryzykownej dla Inwestora i Wykonawcy formule „zaprojektuj i wybuduj”, a realizacja robót przypadła w okresie wielu pandemicznych obostrzeń i utrudnień. Dzięki tej inwestycji wykonano ok. 11 km sieci kanalizacyjnej obejmującej: Tokarzówkę, Wojtasówkę, Dutkówkę, Kamerdynówkę i Dzielec, oraz powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 661 m3/dobę dająca możliwość dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Wieś i Lipowe.
 
Szanowni Mieszkańcy, z wielką ulgą i nieukrywaną radością mogę podzielić się z Wami informacją o zakończeniu prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na Starej Wsi. Była to jedna z największych inwestycji wodnokanalizacyjnych realizowanych w ostatnich latach przez gminę. Łączny koszt całego zadania objętego przetargiem wyniósł prawie 14 000 000 zł. Do tego trzeba jeszcze dodać kolejne środki finansowe w wysokości prawie 500  000 zł przeznaczone na zwiększenie napraw i modernizacji odcinków dróg leżących w sąsiedztwie realizowanych prac kanalizacyjnych, które to odcinki dróg nie wchodziły w zakres zadania podstawowego, ale ich realizacja była naturalnym następstwem prowadzonej inwestycji, a niejednokrotnie także potrzebą.
 
Podsumowując, w ramach całego zadania wykonano prawie 11 km sieci kanalizacyjnej, wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 661 m3 /dobę, zrealizowano ponad 2,5 km odtworzeń dróg asfaltowych w pełnej szerokości i konstrukcji, wykonano ok. 0,6 km odtworzeń dróg tłuczniowych, zmodernizowano dodatkowe odcinki dróg o łącznej długości ok. 1,2 km i różnej konstrukcji, umożliwiono likwidację przestarzałej, istniejącej oczyszczalni ścieków, dając warunki do podłączenia ok. 120 gospodarstw do sieci kanalizacyjnej. Jak zapewne mieszkańcy Starej Wsi, bezpośrednio dotknięci tą inwestycją odczuli na własnej skórze, nie wszystko szło pomyślnie i w tempie jakiego byśmy sobie wszyscy życzyli. Muszę tutaj Państwu powiedzieć, że już w pierwszych tygodniach mojego urzędowania, w trakcie narad koordynacyjnych z wykonawcą robót, okazało się, że nie będzie to łatwe zadanie. Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej, wspólnie z zespołem pracowników, którzy podjęli się merytorycznego nadzoru nad tą inwestycją, na jaw wyszły poważne braki czy wręcz błędy w posiadanych przez gminę uzgodnieniach i decyzjach mogące skutkować nawet przerwaniem tej inwestycji. Dodatkowo jeden z mieszkańców Starej Wsi wystąpił o stwierdzenie nieważności jednej z kluczowych dla tej inwestycji decyzji co dodatkowo skomplikowało całą sprawę. Potrzeba było całego roku aby w niezbędnym zakresie poprawić dokumentację, zrewidować i skorygować wstępne założenia dotyczące również przebiegu i funkcjonowania całej sieci (Gmina Limanowa nie uzyskała przed ogłoszeniem przetargu prawa do dysponowania terenem pod sieć ani nie ustaliła dokładnego jej przebiegu w terenie). Ten „stracony” rok pozwolił uzupełnić i skorygować dokumentację oraz ostatecznie rozstrzygnąć o formie i zakresie całej inwestycji. W tym czasie udało się również tak przeorganizować nadzór nad inwestycją aby wygenerować niezbędną oszczędność, która pozwoliła przy końcu prac zmodernizować dodatkowe odcinki dróg. Niedługo po rozpoczęciu robót związanych z budową oczyszczalni ścieków i w trakcie uzgadniania trasy sieci z mieszkańcami rozpętała się pandemia, która spowodowała wiele perturbacji. Obostrzenia związane z pandemią, opóźnienia z dostawą materiałów, problemu z kadrą pracowniczą znacznie spowolniły roboty. Aby przeciwdziałać temu zjawisku i przyspieszyć proces uzyskiwania pozwolenia na budowę dla sieci kanalizacyjnej, skorzystano z zapisów spec ustawy „covidowej” i rozpoczęto prace w terenie. Niestety realizacja prac w tej formule, niedługo po rozpoczęciu robót, została przez organy nadzoru budowlanego poddana weryfikacji i na poziomie powiatowym stwierdzono samowolę budowlaną. Roboty związane z siecią zostały jednocześnie bezwarunkowo wstrzymane. Był to jeden z najtrudniejszych momentów tej inwestycji, w jednej chwili pod znakiem zapytania stanęła dalsza realizacja rozpoczętych już robót i perspektywa zapłaty kar administracyjnych. Wiele wysiłku i nerwów kosztowało przygotowanie odwołania w tej sprawie i przekonanie organów nadzoru budowlanego szczebla wojewódzkiego do uznania zasadności podjętych przez Gminę i Wykonawcę działań. W tym miejscu moje szczególnie podziękować kieruję Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Krakowie za rzetelne i życzliwe podejście do tak ważnej dla nas sprawy. Pozytywna decyzja o możliwości wznowienia robót zapadłaby zapewne szybciej, gdyby nie mieszkaniec gminy który swoje uwagi odnośnie wykonanej trasy kanalizacji w obrębie własnej działki postanowił rozstrzygnąć właśnie w ramach tego postępowania administracyjnego. Niestety zabrało to kolejne dodatkowe tygodnie jeśli nawet nie miesiące. Na szczęście wszystkie te sprawy zakończyły się pozytywnie i prace mogły zostać wznowione.
 
W sierpniu 2021 roku zakończyły się roboty budowlane związane z oczyszczalnią ścieków. Zaznaczyć w tym miejscu muszę, że Wykonawca dochował szczególnej staranności jeśli chodzi o najdrobniejsze szczegóły tego obiektu jak i zapewnił wysoką jakość dostarczonego wyposażenia obiektu, która znacznie przekroczyła wyspecyfikowany w przetargu poziom. Najbardziej dotkliwym aspektem realizacji robót sieciowych były notorycznie zmieniane terminy dostawy materiałów od producentów oraz drastyczny wzrost cen. Większość robót sieciowych prowadzona była w wąskich korytarzach dróg gminnych naszpikowanych gęsto niezinwentaryzowanymi instalacjami różnego przeznaczenia. Najbardziej kłopotliwe okazały się kolizje z bardzo starymi sieciami gazowymi których przebieg na mapie odbiegał od rzeczywistości. Wiele z tych problemów udało się rozwiązać w krótkim czasie, dzięki bardzo dobrej współpracy z zakładem gazowym w Limanowej, za co bardzo dziękuje wszystkim pracownikom zakładu, na czele z Dyrektorem placówki. W szybkim rozwiązywaniu pojawiających się nieoczekiwanych problemów przy realizowanych przejściach pod drogą powiatową pomógł nam również Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wraz z pracownikami, który z wyrozumiałością podchodził do poruszanych kwestii. Zamiast zasypywania jedynie wykopów po sieci i odtworzenia tylko warstwy ścieralnej na pełnej szerokości dróg, biorąc pod uwagę jakość i trwałość wykonywanych robót odtworzeniowych, wspólnie z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru zdecydowano o zastosowaniu pewnego i sprawdzonego rozwiązania polegającego na ustabilizowaniu podbudowy cementem na całej szerokości dróg i wykonaniu wszystkich warstw drogowych na pełnej jej szerokości. Technologia ta wymagała kilkudniowych zamknięć dróg, jednak zapewniam Państwa, że te niedogodności i uciążliwości, które Państwo cierpliwie znosili nie pójdą na marne i będziemy się przez długie lata mogli cieszyć komfortowym i bezpiecznym dojazdem oraz brakiem konieczności ciągłych napraw. Wiedząc jak ważny dla mieszkańców jest dobry dojazd do domów, dołożyliśmy wszelkich starań i wygospodarowaliśmy pół miliona złotych aby móc wykonać modernizację dróg w dodatkowych wcześniej nieplanowanych odcinków. Wykorzystując znajdujący się na miejscu potencjach techniczny Wykonawcy wykonaliśmy dodatkowe fragmenty dróg, które w połączeniu z odtwarzanymi w ramach zadania inwestycyjnego odcinkami, stanowią pełne ciągi komunikacyjne o jednakowo wysokich parametrach użytkowych, z czego na pewno będą Państwo zadowoleni.
 
Czas wytężonej pracy i uciążliwości związanych z budową sieci obok Państwa domostw już za nami. Teraz nadeszła pora rozruchu oczyszczalni i uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie. Jeśli wszystko przebiegnie bez dodatkowych komplikacji to w najbliższych tygodniach powinni Państwo mieć możliwość podłączania się do wykonanej sieci. Mam nadzieję, że dzięki znacznej poprawie infrastruktury drogowej, która została zrealizowana niejako przy okazji tej kanalizacyjnej inwestycji, nadchodzące święta będą dla Państwa rodzin bardziej komfortowe i spokojne, a niedogodności które Państwa dotknęły szybko pójdą w zapomnienie.
 
Jan Skrzekut
Wójt Gminy Limanowa


Liczba wyświetleń: 960
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne