Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykład Ks. dr Jerzego Smolenia na temat relacji międzyludzkich

17.12.2021
O tym, jak budować dobre relacje z innymi osobami, mogli się dowiedzieć uczestnicy wykładu Ks. dr Jerzego Smolenia, pt.: „Relacje pomiędzy dorosłymi i z dorosłymi widziane oczami dziecka".

Spotkanie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej we współpracy z Urzędem Gminy Limanowa oraz Szkołą Podstawową Nr 1 w Męcinie odbyło się w środę, 15 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Męcinie.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa, Pan Daniel Łącki – radny Gminy Limanowa, Pan Grzegorz Krzak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Męcinie, Pani Ewa Bulanda - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, Pani Jolanta Szyler – kierownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy Limanowa, Pani Agnieszka Jędrzejek – wizytator  Kuratorium Oświaty w Krakowie -Delegatury w Nowym Sączu, Pan Jacenty Musiał – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej i Urzędu Gminy Limanowa, a także licznie przybyli mieszkańcy Męciny i okolic.

Spotkanie otworzył Pan Grzegorz Krzak, który w imieniu organizatorów przywitał Ks. dr Jerzego Smolenia oraz wszystkich uczestników wykładu. Przekazał również zebranym informacje dotyczące misji szkoły, której jest gospodarzem. Szkoła nosząc zaszczytne imię Jana Pawła II, wpaja w młode serca te wartości, które reprezentował ten wielki Polak.

Następnie głos zabrała Pani Ewa Bulanda. Przybliżyła postać prelegenta, powszechnie cenionego i znanego psychologa, psychoonkologa, wykładowcę Akademii Ignatianum w Krakowie, aktywnie działającego w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pastoralnej „Budzić Nadzieję” w Dobrej.

Głos zabrał także Pan Jan Skrzekut. Zaznaczył, że ks. dr Jerzy Smoleń łączy wiedzę książkową z wiedzą praktyczną, co jest przywilejem ludzi, którzy na co dzień rozwiązują problemy ludzkie. Wójt podkreślił, iż w tych trudnych czasach izolacji nie możemy zagubić, tego co najważniejsze, a mianowicie relacji międzyludzkich. Budujemy je na różnych poziomach i powinniśmy dbać o to, aby te relacje były jak najbardziej przyjazne, bo największą wartością jest dla nas drugi człowiek. 

Następnie głos zabrał Ks. dr Jerzy Smoleń. Zwrócił uwagę na budowanie relacji w oparciu o wzajemny szacunek. Dzieci uważnie obserwują relacje dorosłych w domu, w szkole i często dostrzegają, że dorośli nie okazują sobie tego szacunku, że milczą albo kogoś celowo unikają.

Brak szacunku wyraża się też we wzajemnym krytykowaniu, a przecież nikt nie jest kompetentny we wszystkim. Mamy prawo popełniać błędy.

Jak stwierdził Gość - możemy mieć odmienne zdanie i ze sobą współpracować. Nie różnicujmy, nie wybierajmy sobie dorosłych/dzieci do współpracy. Każdemu trzeba pozwolić zaistnieć, bo to może to dziecko zostanie z nami na starość, a nie to „wybrane” zgodnie z wcześniejszą wizją. Nie angażujmy innych przeciwko sobie wzajemnie.

Nie krzyczmy, nie traćmy cierpliwości, a rozmawiajmy. Nie budujmy relacji strachem. Dzieci nie potrafią się obronić w relacjach z dorosłymi, nie wiedzą, gdzie mogą pójść po pomoc. Stąd tyle obecnie przypadków samookaleczeń i zaburzeń lękowo-depresyjnych wśród dzieci. Nie pomoże leczenie, jeżeli codziennie wracamy w to samo traumatyczne środowisko.

Zawsze pytajmy, co się stało, a nie kto to zrobił. To ostatnie pytanie zawsze wzbudza lęk.

Nie oceniajmy po wyglądzie, ubiorze. Nie krytykujmy innych, nie segregujmy, bo zwłaszcza dzieci są wrażliwe na takie komentarze ze strony dorosłych.

Pozwólmy mieć drugiej osobie własne zdanie. Pytajmy innych, co myślą o danej sprawie.

Czemu karzemy od razu, a nagrody odraczamy? Starajmy się wzajemnie rozumieć.  Nie porównujmy, nie mówmy, że nazwisko zobowiązuje. Nie nastawiajmy się wyłącznie na sukcesy, pozwólmy mieć przyjaciół i popełniać błędy. Bądźmy dyskretni, jeżeli ktoś powierzył nam swój problem.

Na koniec  Ks. dr Jerzy Smoleń podkreślił, że każdy z nas może zrobić coś wyjątkowego z naszymi własnymi „śladami”, czego wszystkim życzy.

Wykład spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony publiczności i wzbudził wiele refleksji. Uczestnicy wyrazili chęć ponownego spotkania się z Ks. Profesorem.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu ,,Rozwój Pomocy Społecznej”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, współfinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

źr. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej


Liczba wyświetleń: 996
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne