Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomości do zbycia

09.12.2021
Wójt Gminy Limanowa
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa, przy ul. M. B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, w okresie 10.12.2021 r. – 31.12.2021 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa – przeznaczonych do zbycia:
 
nieruchomości stanowiących działkę ew. nr 115/2 o pow. 0,09 ha, działkę ew. nr 163 o pow. 0,13 ha oraz działkę ew. nr 500 o pow. 0,11 ha, objętych KW nr NS1L/00031243/8, położonych w miejscowości Pisarzowa, przeznaczone do zbycia w drodze darowizny na rzecz Spółki Wodociągowej w Pisarzowej z przeznaczeniem ich na cele publiczne, o których mowa w art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) wynosi minimum sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 24.01.2022 r. W związku z powyższym Urząd Gminy w Limanowej oczekuje w terminie do 24.01.2022 r. pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.


Liczba wyświetleń: 955
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne