Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Harmonogram odbioru odpadów na 2022 rok

28.12.2021
Wszyscy mieszkańcy gminy Limanowa – bez wyjątku – są zobowiązani segregować śmieci. To następstwo zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sankcją za unikanie segregacji, tym samym nieprzestrzeganie ustawy, będzie naliczenie 2-krotnie wyższej stawki za odpady.
 
Mając na względzie konieczność wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 10 grudnia 2020 roku Rada Gminy Limanowa przyjęła pakiet uchwał regulujących obszar gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Limanowa.
 
Wdrożenie w życie nowych przepisów lokalnych związane jest głównie z obowiązkiem selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych, czyli obecnie każda osoba powinna segregować wytworzone odpady komunalne - nie ma możliwości niesegregowania odpadów!

To efekt znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach której selektywne zbieranie odpadów komunalnych to już nie wybór, a konieczność.

Nowe druki deklaracji śmieciowych można pobrać poniżej artykułu (załącznik) jak również odebrać w Urzędzie Gminy Limanowa.

Dobra informacja dla mieszkańców jest taka, że władze gminy Limanowa zdecydowały o niepodnoszeniu opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Od stycznia 2022 r. nadal obowiązywać będzie jedna stawka dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy segregują odpady komunalne: 16,50 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie.
Za nieprzestrzeganie zasad segregacji będzie naliczana  dwukrotność obowiązującej opłaty od każdej zadeklarowanej osoby.
 
ULGA ZA KOMPOSTOWNIK
 
Można także skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne we własnych kompostownikach przydomowych.
Aby skorzystać ze zwolnienia należy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki stanowiącej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Wysokość zwolnienia z opłaty wynosi 0,50 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie. W przypadku korzystania z ww. ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów bio w pojemnikach przed posesję, ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.Liczba wyświetleń: 14543
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne