Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne oraz magazyny energii

20.12.2021
W związku z nowymi regulacjami prawnymi oraz aktualizacją oferty, firma SUN HUNTER przedstawia swoją ofertę oraz wyraża zainteresowanie gruntami, które mogłyby zostać wykorzystane pod instalację fotowoltaiczną oraz magazyny energii.
 
Z uwagi na nowe możliwości, jesteśmy zainteresowani zarówno niewielkimi gruntami o powierzchni od 0,5 ha zlokalizowanych w pobliżu GPZ (Główny Punkt Zasilania) w celu budowy wielkoskalowych magazynów energii oraz gruntami o powierzchni min. 1 ha w celu realizacji farm fotowoltaicznych (również na terenach objętych zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).
 
Zgodnie ze zmianą art. 10 ust 2a Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, zmodyfikowany został limit mocy wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych (farmy fotowoltaiczne), które mogą być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia ich w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy o mocy do 1000kW na gruntach rolnych V, VI, VIz i nieużytkach.
 
W uzasadnieniu nowelizacji ustawy OZE czytamy, że Rada Ministrów wyraziła pełne zrozumienie dla potrzeby racjonalnego planowania i gospodarowania przestrzennego, a poczynione propozycje kierowane są troską o dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.
 
Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1000kW to instalacja zajmująca powierzchnię ok. 1,5 ha, jednak z uwagi na charakterystykę takich instalacji możliwe jest zlokalizowanie większej ilości takich instalacji z uwagi na ich niezależny charakter.
 
Numer telefonu do kontaktu: 530 088 648

źr. SUN HUNTER


Liczba wyświetleń: 1734
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne