A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Odbiór techniczny wyremontowanej drogi w Kisielówce

25.11.2021
22 listopada br. do użytku oficjalnie oddana została kolejna wyremontowana gminna droga. W  końcowym odbiorze zadania uczestniczyły władze samorządu: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, inspektor nadzoru Janusz Liptak, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza oraz przedstawiciel Wykonawcy zadania.
 
Zakres remontu drogi wewnętrznej „Kisielówka - Kokoszki” na odcinku w km 0+000 – 1+040 obejmował:
  • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
  • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
  • rozebranie ławy z kamienia, cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
  • mechaniczne oczyszczanie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,
  • wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową,
  • nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej,
  • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
  • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym,
  • wykonanie ławy pod odwodnienie, ułożenie ścieków z drogowych.
 
Koszt zadania to 223 905,63 zł brutto.
 
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o


Liczba wyświetleń: 153
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30