Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Odbiór techniczny drogi „Pisarzowa Płanki”

15.11.2021
4 listopada br. miał miejsce odbiór techniczny wyremontowanej drogi wewnętrznej „Pisarzowa Płanki”. Zakres robót (na odcinku w km 0+000 – 0+245) obejmował:
  • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
  • frezowanie nawierzchni bitumicznej,
  • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
  • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
  • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
  • mechaniczne oczyszczanie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,
  • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
  • odtworzenie nawierzchni bitumicznej,
  • renowację, czyszczenie rowów, przepustów pod drogą,
  • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
Koszt zadania to 90 166,69 zł brutto. Wykonawcą inwestycji była Firma Handlowo Usługowa KADBUD Kazimierz Dudzik Mszana Dolna.
 
W końcowym odbiorze wyremontowanej drogi uczestniczyły władze gminy: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, sołtys wsi Pisarzowa Andrzej Malinowski, inspektor nadzoru Janusz Liptak, a także przedstawiciel Wykonawcy zadania.

Poniżej droga przed i po remoncie.


Liczba wyświetleń: 853
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne