Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Limanowa

19.11.2021
Wójt Gminy Limanowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Limanowa.

ZARZĄDZENIE  NR  205/2021
Wójta  Gminy  Limanowa
  z  dnia  18 listopada  2021 r.
 
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Limanowa.
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ),  art.  11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) oraz  Zarządzenia nr 140/2018 Wójta Gminy Limanowa z dnia 05 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Gminy Limanowa oraz na wolne stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zarządzam,  co następuje:
 
§ 1.
 
Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Limanowa.
 
§ 2.
 
1.  Treść ogłoszenia  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Limanowa, w BIP w dziale „ Zamówienia publiczne i ogłoszenia”, na stronie internetowej Gminy Limanowa w zakładce Aktualności oraz  na profilu Gminy Limanowa - Facebook.
 
 
§ 3.
 
 
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Liczba wyświetleń: 1744
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne