Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zakaz użytkowania wody z wodociągu II w Rupniowie

25.10.2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego w Rupniowie II.
 
Próbki wody pitnej z wodociągu wiejskiego Rupniów II pobrane zostały do badań w 20 października. Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjny Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdził, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.  U. z  2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości mikrobiologicznych - liczba bakterii coli i liczba enterokoków kałowych.

Na tej podstawie wydał decyzję administracyjną nr 35/NHK/2021 o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu wiejskiego Rupniów II, z uwagi na przekroczenie  dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.
 
Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi do czasu uzyskania prawidłowych wyników.
Woda ta może być używana jedynie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).


Liczba wyświetleń: 638
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne