Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

29.10.2021
Wójt Gminy Limanowa

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa, przy ul. M. B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, w okresie 02.11.2021 r. – 22.11.2021 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa – przeznaczonych do dzierżawy:
I. Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia:
1. część działki ew. nr 1303/1 o pow. 0,0182 ha objęta KW nr NS1L/00059537/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Pisarzowa, gmina Limanowa, użytkowana jako parking.
2. część działki ew. nr 1238/2 o pow. 0,01 ha objęta KW nr NS1L/00032170/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Pisarzowa, gmina Limanowa, zabudowana budynkiem Izby Regionalnej.
3. część działki ew. nr 836/4 o pow. 0,0456 ha objęta KW nr NS1L/00054197/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Męcina, gmina Limanowa, która stanowi drogę.
4. część działki ew. nr 155/1 o pow. 0,2200 ha objęta KW nr NS1L/00058270/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Wysokie, gmina Limanowa, użytkowana jako parking.
5. część działki ew. nr 158/6 o pow. 0,04 ha objęta KW nr NS1L/00062274/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Kanina, gmina Limanowa, która stanowi drogę.
6. część działki ew. nr 324/3 o pow. 0,11 ha objęta KW nr NS1L/00038709/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Siekierczyna, gmina Limanowa, użytkowana jako parking.
7. część działki ew. nr 928/13 o pow. 0,01 ha objęta KW nr NS1L/00035622/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Siekierczyna, gmina Limanowa, która stanowi drogę.
8. część działki ew. nr 1746 o pow. 0,15 ha objęta KW nr NS1L/00011301/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Stara Wieś, gmina Limanowa, zabudowana boiskiem sportowym przy szkole podstawowej.
9. część działki ew. nr 1138/1 o pow. 0,11 ha objęta KW nr NS1L/00003650/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Stara Wieś, gmina Limanowa, zabudowana budynkiem szkoły.
10. część działki ew. nr 194 o pow. 0,15 ha objęta KW nr NS1L/00051277/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Stare Rybie, gmina Limanowa, użytkowana jako parking.
11. część działki ew. nr 639 o pow. 0,18 ha objęta KW nr NS1L/00008396/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Nowe Rybie, gmina Limanowa, zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia.
12. część działki ew. nr 631/2 o pow. 0,1179 ha objęta KW nr NS1L/00055436/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Rupniów, gmina Limanowa, użytkowana jako parking.
13. część działki ew. nr 329 o pow. 0,12 ha objęta KW nr NS1L/00013353/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Pasierbiec, gmina Limanowa, zabudowana budynkiem świetlicy.
14. część działki ew. nr 481/7 o pow. 0,0149 ha objęta KW nr NS1L/00050721/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Młynne, gmina Limanowa, która stanowi drogę.
15. część działki ew. nr 184 o pow. 0,14 ha objęta KW nr NS1L/00029791/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Sowliny, gmina Limanowa, zabudowana budynkiem świetlicy.
II. Powierzchnia do wydzierżawienia części powyższych działek pod jeden pojemnik metalowy przeznaczony na zbiórkę odzieży stanowi powierzchnię 1,20 m x 1,20 m co przy ilości 46 pojemników stanowi przybliżoną powierzchnię 66 m2.
III. Ilość 46 pojemników przedstawia się następująco:
1. na dz. 1303/1 w Pisarzowej w ilości 3 sztuk;
2. na dz. 1238/2 w Pisarzowej w ilości 3 sztuk;
3. na dz. 836/4 w Męcinie w ilości 3 sztuk;
4. na dz. 155/1 w Wysokiem w ilości 3 sztuk;
5. na dz. 158/6 w Kaninie w ilości 3 sztuk;
6. na dz. 324/3 w Siekierczynie w ilości 3 sztuk;
7. na dz. 928/13 w Siekierczynie w ilości 3 sztuk;
8. na dz. 1746 w Starej Wsi w ilości 4 sztuk;
9. na dz. 1138/1 w Starej Wsi w ilości 3 sztuk;
10. na dz. 194 w Starym Rybiu w ilości 3 sztuk;
11. na dz. 639 w Nowym Rybiu w ilości 3 sztuk;
12. na dz. 631/2 w Rupniowie w ilości 3 sztuk;
13. na dz. 329 w Pasierbcu w ilości 3 sztuk;
14. na dz. 481/7 w Młynnem w ilości 3 sztuk;
15. na dz. 184 w Sowlinach w ilości 3 sztuk.
IV. Minimalną stawkę za 1 m2 wydzierżawianej powierzchni określa zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Limanowa z dnia 20.01.2021 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zwaloryzowaniu
V. Czynsz za dzierżawę jest płatny z góry w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca.
VI. Czynsz z tytułu dzierżawy podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.


Liczba wyświetleń: 778
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne