Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ponad 13 milionów złotych na budowę kanalizacji w Pisarzowej i Męcinie

27.10.2021

Informujemy mieszkańców, że  Gmina Limanowa w ramach pierwszego naboru do funduszu inwestycji strategicznych pod nazwą „Polski Ład” otrzymała dofinansowanie w kwocie 13.450.000,00 na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Męcina”.

W ramach zadania zostanie wykonane 23 km sieci kanalizacyjne w Pisarzowej  "Działy" oraz Męcina " Podgórze".
Co istotne z punktu widzenia realizacji inwestycji, Gmina Limanowa jest w posiadaniu gotowej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami dla wszystkich działań związanych z budową kanalizacji sanitarnej.
Przewidywana wartość inwestycji:  14 160 000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego:  710 000,00 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy: 5,01%
Kwota wnioskowanych środków:  13 450 000,00 zł

Warto nadmienić że Gmina  Limanowa aplikowała we wszystkich trzech możliwych wariantach składając trzy wnioski :

WNIOSEK NR 1
Tytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Męcina ( Męcina , Pisarzowa)
Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Wykaz działań planowanych do zrealizowania:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Męcina – Podgórze , Pisarzowa - Działy
Kwota wnioskowanych środków:  13 450 000,00 zł

WNIOSEK NR 2
Tytuł: Rozbudowa bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa
Obszar inwestycyjny: Infrastruktura edukacyjna
Wykaz działań planowanych do zrealizowania:
1) Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wysokie wraz z lokalem przedszkola;
2) Rozbudowa szkoły podstawowej nr 2  w Siekierczynie wraz z lokalem przedszkola;
3) Budowa budynku przedszkolno-rekreacyjnego w Starej Wsi 1;
4) Budowa budynku przedszkolno-rekreacyjnego w Starej Wsi 2 wraz ze żłobkiem;
5) Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej  w Nowym Rybiu wraz z budynkiem przedszkola;
6) Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kłodnem wraz z lokalem przedszkola;
7) Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Młynnem wraz z lokalem przedszkola.
Kwota wnioskowanych środków:  69 079 500,00 zł

WNIOSEK 3
Tytuł: Modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa
Obszar inwestycyjny: Infrastruktura edukacyjna
Wykaz działań planowanych do zrealizowania:
1) Modernizacja budynku  oraz terenu wokół szkoły podstawowej w Pisarzowej;
2) Modernizacja Sali gimnastycznej w Kaninie;
3) Modernizacja Sali gimnastycznej w Starej Wsi nr 2;
4) Przebudowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Męcinie na lokal przedszkola.
Kwota wnioskowanych środków:  4 926 600,00 zł
Gmina Limanowa otrzymała dofinansowanie na pierwsze zadanie.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje 35 obszarów gospodarki. W pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.
Rząd z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego ma na celu  odbudować gospodarkę po pandemii. Polski Ład działa perspektywicznie i długofalowo. Realizacja zaplanowanych inwestycji strategicznych podniesie poziom produktywności całej polskiej gospodarki.
 
Cel Programu Inwestycji Strategicznych:
-pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
-rozwój lokalnej przedsiębiorczości
-poprawa warunków życia obywateli
-powstanie nowych miejsc pracy
-wsparcie zrównoważonego rozwoju
-efektywne zaangażowanie sektora finansowego

Liczba wyświetleń: 1087
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne