Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Otwarcie wystawy oraz promocja albumu pt. „Nowa Ziemia – Stare Niebo. Historia Męcinian w Lipkach”

27.10.2021
Blisko 100 osób, mieszkańców Lipek, głównie tych o korzeniach z Męciny, wśród nich dzieci i młodzież oraz goście z Męciny i z Opola uczestniczyli w kościele w Lipkach w otwarciu wystawy i promocji albumu poświęconego historii, motywom i okolicznościom migracji ludności z miejscowości Męcina do Lipek w 1945r., a także ich życiu w nowym miejscu, rozterkach i sukcesach oraz dumy z osiągnięć będących konsekwencją wspólnej ich i pozostałych mieszkańców wsi ciężkiej pracy. Wystawa trafiła do Lipek po wcześniejszym zaprezentowaniu jej w Bibliotece Miejskiej w Opolu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie.
 
Przed kościołem w Lipkach uroczyście odsłoniono tablicę pamiątkową: „Pamięci tych, którzy tu przybyli by znaleźć swoje nowe miejsce do życia i tych, dla których ta ziemia była centrum świata”. Tablica o której mowa zawiera 170 nazwisk, daty przybycia do Lipek i miejsca, z których przybyli osadnicy w 1945r. oraz cztery nazwiska rodzin, które mieszkały wówczas w Lipkach i nie ewakuowały się. 60 procent ludzi z tej listy nazwisk przybyło właśnie z miejscowości Męcina w Gminie Limanowa.
 
Otwarcia pamiątkowej tablicy, a chwilę później w kościele wystawy dokonali Pan Andrzej Pulit – Wójt Gminy Skarbimierz i Pan Józef Oleksy z Męciny.
 
Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Panu Ambasadorowi dr. Stanisławowi Smoleniowi z Męciny pamiątkowego ryngrafu i dokumentów nadania w/w przez społeczność miejscowości Lipki tytułu „Honorowego Obywatela Lipek”.
 
Ambasador dr. Stanisław Smoleń był inicjatorem nawiązania bliskich, zarówno instytucjonalnych jak i bezpośrednich kontaktów między Gminą Limanowa i Gminą Skarbimierz oraz mieszkańcami wsi Męcina i Lipki. Był także tą osobą, która współtworzyła podpisanie porozumienia między w/w gminami, współtworzyła przygotowanie wystawy przygotowanej przez Instytut Śląski w Opolu oraz współautorem albumu promowanego w trakcie otwarcia wystawy.
 
W kościele w Lipkach odbyła się także, krótka lekcja historii dla najmłodszych, którą na bazie wystawy i książki o historii Męcinian w Lipkach wykonywali jej współautorzy: ambasador dr. Stanisław Smoleń, Andrzej Sowa – dyrektor Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu oraz Leokadia Drożdż z Instytutu Śląskiego w Opolu. Troje uczniów Szkoły Podstawowej w Lipkach odczytało wspomnienia mieszkańców wsi, które znalazły się w albumie. Następnie wszyscy przybyli uczestnicy oglądali historię i dzień dzisiejszy zaprzyjaźnionych miejscowości na 26 tablicach wystawy.  Na wszystkich uczestników  uroczystości czekały albumy „Nowa Ziemia – Stare Niebo. Historia Męcinian w Lipkach” wraz autorami (także Pani dr Magdalena Przysiężna-Pizarska), którzy podpisywali je z wielką przyjemnością.
 
W uroczystości wzięła także udział Pani Iwona Kuzak z Męciny – przewodnicząca Stowarzyszenia Dla Męciny, która aktywnie wsparła swoją wiedzą i doświadczeniem Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej w pozyskaniu środków na publikację albumu w ramach operacji pn. „Opracowanie oraz publikacja albumu promującego obszar LSR”. Operacja o której mowa powyżej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
 
Na uroczystości obecni byli także Radni Gminy Skarbimierz (Przewodniczący –Pan Marek Kołodziej i Wiceprzewodniczący – Pan Piotr Szkoda), duchowni proboszczowie parafii w Lipkach – ks. Marek Staniszewski i w Skarbimierzu – ks. Stanisław Grzechynka oraz Panie Wicedyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu – Grażyna Burska i Grażyna Przymuszała.
 
Część mieszkańców Lipek brała czynny udział w przygotowaniu wystawy i publikacji poprzez udostępnianie dokumentów, zdjęć historycznych i współczesnych oraz  udzielanie wywiadów, czy jak Pani Anna Uryga pisząc jeden z podrozdziałów o przyrodzie Lipek.
 
Po wystawie sporo czasu spędzono na wspomnieniach i wspólnych rozmowach o przyszłości związanej z kontynuacją realizacji porozumienia w zakresie  wzajemnej wymiany dzieci i młodzieży i innych czekających obie strony kontaktów kulturalnych, sportowych, strażackich i innych.
 
Na zakończenie goście z Męciny i z Opola wraz z częścią mieszkańców Lipek udali się do Hali Widowiskowej w miejscowości Żłobizna, gdzie uczestniczyli w spektaklu muzycznym Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu „Piękna i Bestia” i jak wszyscy, którzy widzieli spektakl wcześniej byli zachwyceni.
 
Organizatorami wydarzenia w Lipkach byli: Sołtys wsi Lipki – Pan Zdzisław Uryga wraz z Radą Sołecką oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu.


Liczba wyświetleń: 798
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne