Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Odbiór dróg gminnych w miejscowościach Mordarka, Wysokie, Siekierczyna

05.10.2021
24 września br. miał miejsce odbiór techniczny kolejnych zmodernizowanych wewnętrznych dróg gminnych:
 
1. Droga  „Mordarka,  Janik, Pietryga” – wykonawca LIMDROG – kwota zadania 44 897,46 zł
Zakres remontu drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+150 obejmował:
- roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna i górna,
- mechaniczne oczyszczanie i skrapianie emulsją asfaltową na zimno podbudowy,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej,
- renowację, czyszczenie rowów, przepustów pod drogą,
- uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie,
- ułożenie ścieków drogowych, z prefabrykatów betonowych.


 
2. Droga „Wysokie do P. Handzel” – wykonawca LIMDROG – kwota zadania 109 722,95 zł
Zakres remontu drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+177 obejmował:
- roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
- cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
- stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji,
- odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- renowację, czyszczenie rowów, przepustów pod drogą i zjazdami, wymiana przepustów,
- ułożenie ścieków drogowych, umocnienie skarpy i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej,
- uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym,
 


3. Droga  „Majerz – Siekierczyna - Wola” – wykonawca LIMDROG – kwota zadania 19 577,17 zł
Zakres remontu drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+24 obejmował:
- roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
 


Wykonawcą w/w zadań było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o
 
W końcowym odbiorze zadania uczestniczyły władze samorządu: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, inspektor nadzoru Janusz Liptak, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza, przedstawiciele Wykonawcy zadania oraz radni i sołtysi poszczególnych wsi.


Liczba wyświetleń: 1282
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne