Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Limanowa

18.10.2021
Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa do wzięcia udziału konsultacjach oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Limanowa na lata 2021-2030. Projekt Strategii będzie w okresie konsultacji tj. od 22 września do 27 października 2021 r. dostępny:
  1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Limanowa,
  2. na stronie internetowej Gminy: www.gminalimanowa.pl w dziale: URZĄD GMINY,
    w zakładce: STRATEGIA ROZWOJU GMINY.
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Limanowa: www.bip.malopolska.pl/uglimanowa, w zakładce: STRATEGIA.
Wszystkie osoby zainteresowane mogą składać uwagi i propozycje zmian do projektu Strategii, w terminie od 22.09.2021 r. do 27.10.2021 r. poprzez:
  1. formularz uwag - dostępny do pobrania na stronie internetowej gminy Limanowa: www.gminalimanowa.pl w dziale: URZĄD GMINY, w zakładce: Strategia rozwoju gminy, który należy wypełnić i przesłać na:
  • e-mail: [email protected].
  • adres: Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa,
  • dostarczyć do Urzędu Gminy Limanowa - na Dziennik Podawczy (decyduje data wpływu do Urzędu).
  1. udział w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, którego termin wyznacza się na 22 października 2021 r. godz. 1300.
Podczas spotkania konsultacyjnego zostaną spisane uwagi i propozycje zmian do projektu Strategii, wniesione ustnie w czasie spotkania.
Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest: Marek Ziaja – Sekretarz Gminy Limanowa tel. 18 337 22 52 wew. 145 lub 18 263 00 45, e-mail: [email protected].

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie całego procesu prac nad Strategią, a jednocześnie wprowadzić do jej projektu ewentualne uzupełnienia i poprawki.

Zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa, gdyż każda opinia i sugestia jest dla nas ważna.

Wójt Gminy Limanowa
Jan Skrzekut


Liczba wyświetleń: 1240
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne