Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zaproszenie dla mieszkańców na XIX Sesję Rady Gminy Limanowa

23.09.2021
                                                                  
Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XIX sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. /środa/ o godz. 13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Proponowany porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Limanowa za I półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za okres od 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

-zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2021 rok,
-zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
-przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
-udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi,
-zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Nowy Sącz zadań z zakresu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
-udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej,
-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne,
-powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
-wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr K340452, Męcina – Kłodne – Stańkowa,
-rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Limanowa. 

Wnioski i oświadczenia radnych.
Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Wolne wnioski i zapytania.
Zakończenie obrad. 
 
                                         
 
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Młyński
  
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO
 

Liczba wyświetleń: 869
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne