Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykład dr Wandy Matras-Mastalerz pn. „Literacki balsam dla duszy”

27.09.2021
„Literacki balsam dla duszy” – to temat wykładu, który odbył się 21 września w Bibliotece Publicznej w Nowym Rybiu. O mądrości i znaczeniu literatury opowiadała -  pochodząca z Młynnego, dr Wanda Matras-Mastalerz. Wtorkowe spotkanie było owocem projektu w ramach programu ,,Partnerstwo dla Książki”, pn.: „Zdrowo zaczytani. Książka uczy, bawi i leczy”, na który nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 7400,00 zł.
 
Zebranych przywitał dyrektor biblioteki, Jacenty Musiał, który pokrótce przedstawił osiągnięcia naszej prelegentki.  Następnie głos zabrał wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, który w swoim wystąpieniu nie krył ogromnego zadowolenia, że może brać udział w tak wspaniałym przedsięwzięciu. Na spotkanie przybyli również Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński, sołtys wsi Nowe Rybie Jan Myszka oraz wielu mieszkańców Rupniowa i Nowego Rybia.             
 
 „Kto weźmie książkę do ręki, albo się czegoś nauczy, albo się ubawi, albo zaśnie... w każdym przypadku skorzysta" -  tymi żartobliwymi słowami nasze spotkanie rozpoczęła dr Matras - Mastalerz. We wtorkowe popołudnie w bibliotece nikt nie spał wszyscy z ogromnym zainteresowanie słuchali, a Pani doktor niestrudzenie wyjaśniała wpływ i znaczenie literatury w naszym życiu. 
 
Doktor Wanda Matras szczególnie interesuje się ,,książkami na receptę”, a takie,
 są przepisywane już w 11 krajach. Jak podkreślała prelegentka, istnieje takie pojęcie „books on prescription”: „książki na receptę”. W 1989 roku w Bostonie dwóch lekarzy pediatrów: Barry Zuckerman i Robert Needlman, dzięki środkom otrzymanym z Amerykańskiego Departamentu Edukacji, zapoczątkowało projekt Reach Out and Read (ROR). Dzięki tym działaniom każdy młody człowiek do 18. roku życia, który przebywał w jakiejś placówce leczniczej, oprócz recept na leki otrzymywał receptę na książki. Z taką receptą udawał się do biblioteki albo do księgarni.
 
Termin „biblioterapia” (gr. biblion – książka, therapeia – oznacza pomoc, leczenie, przywracanie zdrowia) wskazuje na jego funkcję i treść, czyli zastosowanie lektury książek jako środka wspomagającego leczenie. Ale po książki warto sięgać w każdym okresie naszego życia, kiedy mamy zły, lub dobry humor.
 
- Książki są po to żeby przekazać nam wiedzę przeszłych pokoleń. Książki są po to żebyśmy byli coraz mądrzejsi, bez względu na to gdzie się urodziliśmy. Czy jest to wielkie miasto czy mała miejscowość w której kupimy lub wypożyczymy sobie książkę i ta książka będzie dokładnie taka sama jak ta kupiona w dużym mieście – tłumaczyła dr Wanda.
 
Wykład spotkał się wielkim zainteresowaniem i z pewnością na długo pozostanie w pamięci zebranych. Wszyscy byli pod wrażeniem przekazanych treści i niezwykłej erudycji prelegentki, która na koniec podkreśliła jeszcze, iż każde działanie w życiu człowieka jest nasieniem które przynosi konkretny owoc. Od tego co zasiejemy zależy co zbierzemy.
 
Na koniec wójt Gminy Limanowa wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i Dyrektorem Biblioteki złożyli wykładowczyni podziękowanie za cenne słowa.
 
- Dziękujemy za przypomnienie nam wszystkim o nieocenionej wartości słowa pisanego. Pamiętajmy, że te książkowe witaminy znajdują na każdej bibliotecznej półce, dlatego zapraszam wszystkich  do korzystania z tego książkowego pogotowia literackiego
 i odwiedzania wszystkich naszych filii – zachęcał dyrektor Jacenty Musiał.
 
Wójt Gminy zwrócił natomiast uwagę na potrzebę krzewienia dobrych wartości, których źródłem są także książki.
 
Nasza biblioteka od kwietnia realizowała projekt pn: „Zdrowo zaczytani. Książka uczy, bawi i leczy”, który otrzymał dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt ten miał na celu pokazanie terapeutycznej, edukacyjnej i wychowawczej funkcji literatury. Realizowane przez nas zadanie składało się z cyklu 7 warsztatów według autorskiego scenariusza dr Wandy Matras-Mastalerz z zakresu biblioterapii oraz wykładu pt: ”Literacki balsam dla duszy”. Warsztaty oraz wykład miały charakter międzypokoleniowy. Uczestnicy podczas zajęć dowiedzieli się min. jak wykorzystać czytanie w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego, jak odpowiednio dobrana książka pomaga wspierać odporność psychiczną, rozwija pasje, zainteresowania, zamiłowania oraz kieruje każdego człowieka w stronę nieustannego rozwoju oraz zapoznali się z mechanizmami psychologicznymi zachodzącymi podczas czytania: procesami identyfikacji projekcji, kompensacji, modelowania i fantazjowania.
 
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
 i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

 
Dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, przewodnicząca Krakowskiego Koła Biblioterapeutów, kierownik kursów i studiów podyplomowych z zakresu biblioterapii i bajkoterapii, członek Polskiej Sekcji IBBY w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, opiekun naukowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach, współpracownik kilkunastu UTW w woj. małopolskim i śląskim (w tym w Bukownie, Krakowie, Miechowie, Niepołomicach, Wieliczce i Oświęcimiu). Współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie. W 2012 roku odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za „szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” (Legitymacja nr 128853).
 
źr. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi


Liczba wyświetleń: 950
5

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne