A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Techniczny odbiór kolejnych zmodernizowanych dróg gminnych

29.09.2021
Do użytku sukcesywnie oddawane są kolejne zmodernizowane odcinki dróg gminnych. Tym razem techniczny odbiór dotyczył dróg w miejscowościach Lipowe, Mordarka, Łososina Górna.
 
W oficjalnym przypieczętowaniu kolejnych zrealizowanych inwestycji drogowych, na terenie Gminy Limanowa, uczestniczyły władze samorządu: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, inspektor nadzoru Janusz Liptak, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza, przedstawiciele Wykonawcy zadania oraz radni i sołtysi poszczególnych wsi.

W ramach modernizacji zrealizowane zostały następujące zadania:
 1. „Modernizacja dróg wewnętrznych” I – zadanie nr 2 – Droga Lipowe do Sułkowskich
Remont drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+230 – kwota zadania: 64 418,42 zł.
 


Roboty obejmowały:
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 • renowację, czyszczenie rowów, przepustów pod drogą i zjazdami,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
 
 1. „Modernizacja dróg wewnętrznych” I – zadanie nr 6 – Droga Mordarka do Ociepków
Remont drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+115  - kwota zadania: 37 862,17 zł.
 


Roboty obejmowały:
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
 • nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
 
 1. „Modernizacja dróg wewnętrznych” zadanie częściowe nr 2 – Przebudowa drogi Łososina Górna do Chanka
Remont drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+164  - kwota zadania: 60 263,01 zł.
 


Roboty obejmowały:
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
 • nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
 
 1. „Modernizacja dróg wewnętrznych” zadanie częściowe nr 4 – Przebudowa drogi Mordarka za Wiaduktem
Remont drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+100  - kwota zadania: 22 195,35 zł.
 


Roboty obejmowały:
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • regulacja studzienek kanalizacyjnych,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
 • nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.


Liczba wyświetleń: 346
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30