Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Techniczny odbiór kolejnych zmodernizowanych dróg gminnych

29.09.2021
Do użytku sukcesywnie oddawane są kolejne zmodernizowane odcinki dróg gminnych. Tym razem techniczny odbiór dotyczył dróg w miejscowościach Lipowe, Mordarka, Łososina Górna.
 
W oficjalnym przypieczętowaniu kolejnych zrealizowanych inwestycji drogowych, na terenie Gminy Limanowa, uczestniczyły władze samorządu: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, inspektor nadzoru Janusz Liptak, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza, przedstawiciele Wykonawcy zadania oraz radni i sołtysi poszczególnych wsi.

W ramach modernizacji zrealizowane zostały następujące zadania:
 1. „Modernizacja dróg wewnętrznych” I – zadanie nr 2 – Droga Lipowe do Sułkowskich
Remont drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+230 – kwota zadania: 64 418,42 zł.
 


Roboty obejmowały:
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 • renowację, czyszczenie rowów, przepustów pod drogą i zjazdami,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
 
 1. „Modernizacja dróg wewnętrznych” I – zadanie nr 6 – Droga Mordarka do Ociepków
Remont drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+115  - kwota zadania: 37 862,17 zł.
 


Roboty obejmowały:
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
 • nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
 
 1. „Modernizacja dróg wewnętrznych” zadanie częściowe nr 2 – Przebudowa drogi Łososina Górna do Chanka
Remont drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+164  - kwota zadania: 60 263,01 zł.
 


Roboty obejmowały:
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
 • nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
 
 1. „Modernizacja dróg wewnętrznych” zadanie częściowe nr 4 – Przebudowa drogi Mordarka za Wiaduktem
Remont drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+100  - kwota zadania: 22 195,35 zł.
 


Roboty obejmowały:
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • regulacja studzienek kanalizacyjnych,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
 • nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.


Liczba wyświetleń: 914
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne