Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nadawanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

27.09.2021
Urząd Stanu Cywilnego Gminy Limanowa informuje o możliwości składania wniosków o uruchomienie procedury nadania „MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.
 
Wnioski mogą składać Pary małżeńskie zameldowane na terenie Gminy Limanowa, które przeżyły razem 50 lat i więcej w jednym związku małżeńskim.
 
Wnioski należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, 34-600 Limanowa, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są Jubilaci lub ich zstępni (dzieci, wnuki).
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie USC Gminy Limanowa, pok. 9 lub telefonicznie pod nr 18 3372 105, 18 2630 033.
 
Druk wniosku można pobrać ze strony Gminy Limanowa (zakładka dla mieszkańca-druki do pobrania-sprawy obywatelskie-druk 11) 
https://www.gminalimanowa.pl/dla-mieszkanca/druki-do-pobrania/sprawy-obywatelskie lub klikając w załącznik pod artykułem.
 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów. Inicjatywę odznaczenia Państwa medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zgłasza Urząd Stanu Cywilnego Gminy Limanowa Wojewodzie Małopolskiemu, który po weryfikacji przekazuje wnioski o nadanie medali do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czas oczekiwania na przyznanie medali przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest uzależniony od czasu realizacji zadania przez Urząd Wojewódzki i Kancelarię prezydenta RP. Po przyznaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymają Państwo list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd Stanu Cywilnego Gminy Limanowa zorganizuje uroczystość, w trakcie której Pary obchodzące jubileusz odznaczone zostaną medalami wręczonymi przez Wójta Gminy Limanowa w imieniu Prezydenta RP. O terminie i miejscu uroczystości powiadomieni zostaną Państwo w oddzielnym zaproszeniu.


Liczba wyświetleń: 946
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne