Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Gmina Limanowa oferuje lokal na wynajem - budynek Szkoły Podstawowej w Mordarce

07.09.2021
Informujemy, że Gmina Limanowa posiada wolny lokal przeznaczony do wynajmu z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego. Łączna powierzchnia pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Mordarce przeznaczonych do wynajęcia wynosi   6,0 m2. 
Poniżej treść informacji : 

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 e zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem:
 
Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest KW. Nr 30711.KW 31280,   KW 31282 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.

Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na I piętrze  budynku Szkoły Podstawowej w Mordarce  położonego na działkach ew. nr  1003/3 1003/5 1005/1  i 1004.
Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi   6,0 m2
Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Limanowa z dnia 20.01.2021 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dnia dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację. 
 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 8:00 do 15:00.
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na portalu” Limanowa.in, oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl )oraz na oficjalnym fanpag'u Gminy Limanowa na Facebooku.

 

Liczba wyświetleń: 828
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne