Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej

08.08.2021
Urząd Gminy Limanowa informuje, że wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
 
Zostało jeszcze tylko kilkanaście dni na zakup paliwa, za które można uzyskać zwrot, ponieważ dołączona do wniosku faktura musi być wystawiona najpóźniej 31 lipca.
 
Do wniosku należy dołączyć:
  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe. 

W przypadku producentów rolnych, którzy przedłożyli ww. dokument w pierwszym terminie tj. luty 2021 r., w drugim terminie (sierpień 2021 r.) nie dołączają już do wniosku  tego zaświadczenia. Dokument ten składa się jednorazowo w danym roku tzn. przez osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o zwrot podatku akcyzowego w danym roku.
 
UWAGA!!!!
 
We wniosku obowiązkowo prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który wypłacony będzie zwrot podatku akcyzowego.

 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

 
Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie od 1 do 31 października 2021 r.  na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Wypełnione i podpisane wnioski należy złożyć w pokoju nr 4 na piętrze Urzędu Gminy Limanowa.

Formularz wniosku dostępny jest pod artykułem.


Liczba wyświetleń: 2160
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne