Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wyremontowana droga Siekierczyna - Raszówki – Jabłoniec oddana do użytku

24.08.2021
Dobiegła końca realizacja inwestycji polegającej na remoncie drogi gminnej nr 340500K Siekierczyna - Raszówki - Jabłoniec w km 0+000 – 3+219 w miejscowości Siekierczyna, Gmina Limanowa.

W ramach zadania na całej długości 3,22 km wykonano warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 10 cm oraz wzmocniono nawierzchnię z użyciem siatki szklano-węglowej. Zrobiono kilka wysepek dla osób korzystających z komunikacji publicznej. Wykonano poprawę odwodnienia drogi, jak również wykonano nowe pobocza skropione emulsją asfaltową oraz dopasowano niweletę zjazdów do remontowanej drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wykonano nowe oznakowanie  drogi na całej jej długości.

W tym miejscu należy podziękować Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za wykonanie remontu ok.60 mb początkowego odcinka tej drogi, który jest zlokalizowany w pasie drogi krajowej.

Koszt zadania to  1 069 086,57 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 668 743,00 zł pozyskanym przez Gminę Limanowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o, które zostało wyłonione w postępowaniu przetargowym.

19 sierpnia br. miał miejsce końcowy odbiór zadania, uczestniczyły w nim władze gminy: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, radna Gminy Limanowa Iwona Wojak – Ćwik i radny Bogdan Pazdur, sołtysi wsi: Stara Wieś II – Ryszard Piszczek, Siekierczyna I - Józef Hutek, inspektor nadzoru Janusz Liptak, a także Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza oraz przedstawiciele Wykonawcy zadania.Liczba wyświetleń: 1150
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne