Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Kolejne drogowe inwestycje na terenie gminy oficjalnie odebrane

25.08.2021
W dniu 19 sierpnia br. w obecności władz gminy: Wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta, V-ce Wójta Gminy Limanowa Wojciecha Pazdana, Inspektora nadzoru Janusza Liptaka oraz Kierownika Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisława Piegzy, a także przedstawicieli Wykonawców zadań, dokonano oficjalnego odbioru kolejnych odcinków dróg gminnych, które zrealizowane zostały w ramach zadań:
 
  1. Przebudowa dróg rolniczych – zadanie częściowe nr 1: Przebudowa drogi rolniczej w km 0+000-0+390 w miejscowości Mordarka
Na długości 390 m wykonano nową drogę żwirowo-tłuczniową, która stanowi jedyny dojazd do posesji Państwa Skorupów.  Jednocześnie z drogi tej będą korzystać wszyscy właściciele gruntów, które są zlokalizowane po obu stronach drogi. W odbiorze uczestniczył również sołtys Mordarki Kazimierz Wojtas.

Wykonawcą tej inwestycji była Firma Handlowo – Usługowa KADBUD Kazimierz Dudzik. A kwota zrealizowanego zadania opiewa na 132 287,73 zł, z czego 50% współfinansowane zostało z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych.
 
  1. Przebudowa drogi Rupniów Łużny Działy na długości 770,00 m (w ramach modernizacji dróg wewnętrznych)
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej, dopasowanie niwelety zjazdów do posesji w stosunku do remontowanej drogi, wykonanie poboczy i utrwalenie emulsją asfaltową oraz wyczyszczenie rowów na całej długości drogi. Koszt inwestycji wyniósł 172 775,86 zł.

 
  1. Przebudowa drogi Rupniów Łukasówka na długości 360,00 m (w ramach modernizacji dróg wewnętrznych)

Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm na istniejącej drodze żwirowo po wcześniejszym wykonaniu podbudowy tłuczniowo - klińcowej o grubości 23 cm.
Koszt inwestycji to 109 861,48 zł. Wykonawcą modernizacji dróg w Rupniowie była firma ZIBUD Spółka z o.o.

W odbiorze obu dróg uczestniczył Radny Gminy Limanowa, a zarazem Sołtys Rupniowa - Stanisław Adam Kita.Liczba wyświetleń: 1182
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne