Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - 28.07.2021

27.07.2021
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem:
 
  1. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 33613 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
 
1.Pomieszczenia o pow.120  m2  przeznaczone do wynajęcia znajdują się na   II piętrze budynku położonego na działce ew. nr 463, położonego w Pasierbcu zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej, wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną   i centralnego ogrzewania.
2.Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie Klas Filialnych Szkoły Muzycznej  w Pasierbcu. Termin zagospodarowania pomieszczeń  określony zostanie w umowie najmu.
3.Wyjściową stawkę za 1m2 wynajmowanej powierzchni określa Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Limanowa z dnia  20 stycznia 2021 r.
4.Czynsz za wynajem (dzierżawę) jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
5.Czynsz z tytułu najmu (dzierżawy) podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
  1. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 7518 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
 
1. Pomieszczenia o pow.110 m2  przeznaczone do wynajęcia znajdują się na   parterze budynku położonego na działce ew. nr 630, położonego w Rupniowie zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym Rupniów 228, wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną   i centralnego ogrzewania.
2.Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie Klas Filialnych Szkoły Muzycznej w Rupniowie.
Termin zagospodarowania pomieszczeń  określony zostanie w umowie najmu.
3. Wyjściową stawkę za 1m2 wynajmowanej powierzchni określa Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Limanowa z dnia  20 stycznia 2021 r.
4. Czynsz za wynajem (dzierżawę) jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
5. Czynsz z tytułu najmu (dzierżawy) podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl).


Liczba wyświetleń: 647
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne