Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Jednostka OSP w Wysokiem dołączyła do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

22.07.2021
Wczoraj (tj. 21.07.2021 r.) w Urzędzie Gminy Limanowa podpisane zostało trójstronne porozumienie w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
 
Niniejsze porozumienie zawarte zostało między Wójtem Gminy Limanowa Janem Skrzekutem, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł. bryg. Wojciechem Frączkiem, a Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem reprezentowaną przez Prezesa Zarządu OSP dh Tadeusza Witeckiego oraz Naczelnika OSP dh Józefa Banacha.
 
Przy podpisaniu porozumienia obecny był Sylwester Hasior – Radny Gminy Limanowa, a zarazem V-ce Prezes OSP Wysokie.
 
Zadaniami przewidzianymi dla jednostki OSP w WYSOKIEM włączanej do KSRG, poza innymi zadaniami statutowymi są:
1) prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy, a w przypadku zadysponowania przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej na terenie powiatu limanowskiego,
2) współdziałanie z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi Państwowej Straży Pożarnej w trakcie prowadzonych przez nie działań, na wyżej wymienionym terenie,
3) współdziałanie ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej w zakresie alarmowania, dysponowania, prowadzenia korespondencji telefonicznej i radiowej oraz sporządzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dla jednostek KSRG,
4) udział w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez KP PSP Limanowa jak również prowadzenie szkoleń, ćwiczeń wewnętrznych w celu uzyskania wymaganej gotowości do działań operacyjnych w porozumieniu z Wydziałem ds. Operacyjno - Szkoleniowych Komendy Powiatowej PSP w Limanowej,
5) przygotowanie niezbędnych informacji i aktualizowanie planów (analiz) oraz informowanie Komendy Powiatowej PSP w Limanowej o występujących na terenie gminy zagrożeniach,
6) współpraca z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w razie wystąpienia klęski żywiołowej,
7) realizowanie zadań określonych w planie ratowniczym powiatu m.in.:
a) wsparcie działań ratowniczo – gaśniczych JRG KP PSP w Limanowej,
b) docelowo, po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wyszkolenia, prowadzenie działań specjalistycznych na poziomie podstawowym z zakresu poszczególnych dziedzin ratownictwa.
 
OSP w Wysokiem jest trzecią, po OSP w Nowym Rybiu i OSP w Męcinie, jednostką OSP na terenie gminy Limanowa, która kwalifikuje się do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.


Liczba wyświetleń: 611
5

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne