Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Bezpieczny e-Senior

07.07.2021
Projekt „Bezpieczny e-Senior” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Informacje o projekcie
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i Internetu, wśród 400 mieszkańców województwa małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz dyżurów w punktach konsultacyjnych.
 
W ramach szkoleń przewidziano 5 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Szkolenia będą prowadzone w grupach 8 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:
- Metody oszustw w mediach społecznościowych,
- Metody oszustw oparte na zaufaniu do instytucji,
- Ograniczenie zaufania w Internecie,
- Bezpieczne korzystanie z aplikacji mobilnych,
- Bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet.

 
Rekrutacja do projektu
W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:
- ukończenie 60. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
-  zamieszkanie na terenie jednego z 7 powiatów: nowosądeckiego, m. Nowy Sącz, limanowskiego, brzeskiego, gorlickiego, nowotarskiego i tarnowskiego.
 
Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:
- osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt),
- osoba zamieszkująca obszar wiejski (2 pkt).
 
W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu (również listownie).
 
Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz, tel. 533 350 603
 
Poniżej pakiet dokumentów rekrutacyjnych.

źr. Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej


Liczba wyświetleń: 707
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne