Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

MÓJ PRĄD 3.0 – od 1 lipca nabór wniosków

30.06.2021
1 lipca 2021 roku ruszy kolejny nabór wniosków do programu MÓJ PRĄD. Wszyscy, którzy nie skorzystali z poprzedniej edycji programu, będą mieć więc szansę teraz. Zmienia się jednak kwota dofinasowania, która od 1 lipca 2021 r. będzie wynosiła 3 tysiące zł – nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Trzecia edycja Mój Prąd wystartuje już w czwartek 1 lipca – potwierdza to Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Beneficjenci będą mogli się ubiegać o dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. NFOŚiGW zaznacza, że nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Kwota alokacji w programie Mój Prąd na lata 2021-2023 dla bezzwrotnych form dofinansowania sięga poziomu 534 mln zł. Nabór wniosków przewidywany jest od 1 lipca 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków. Okres kwalifikowalności kosztów wyznaczono od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Oznacza to, że dofinansowaniu będą podlegać instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020 r.

Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym.

Magazyny energii dopiero w Mój Prąd 4.0

Jak informuję NFOŚiGW  w kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje  dla naboru w roku 2021 znajdują się na stronie https://mojprad.gov.pl/informacje-szczeg%C3%B3%C5%82owe-o-programie-m%C3%B3j-pr%C4%85d/ oraz w załącznikach poniżej.

Ważne!
Wniosek należy składać wyłącznie w formie elektronicznej. Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE!


Liczba wyświetleń: 1342
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne