Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nowe szlaki turystyczne VELO Limanowski oficjalnie odebrane

12.05.2021
Zakończona została realizacja projektu polegającego na rozbudowie szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica oraz szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne Trasy Turystyczne. Na tę okoliczność 7 maja br. miało miejsce symboliczne zakończenie projektu, które odbyło się w Pijalni Wód w Szczawie.

W ramach projektu powstało 24,55 km nowych tras rowerowych i szlaków pieszych oraz odnowiono 16,33 km istniejących szlaków poprzez ich oznakowanie. Trasy będą służyły mieszkańcom i turystom, którzy chcą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, nawet tym wymagającym, gdyż ukształtowanie terenu limanowszczyzny sprawia, że można tutaj uprawiać kolarstwo górskie, a także ambitne piesze wędrówki.

Wartość projektu ogółem to 8 066 366,18 zł. Poziom dofinansowania 3 736 638,12 zł (tj. 65% kosztów kwalifikowanych).

Na terenie Gminy Limanowa oznakowano istniejące szlaki turystyczne od wzgórza Jabłoniec do ośrodka wypoczynkowego pod Ostrą, gdzie powstało 10 miejsc postojowych, utwardzono grunt o powierzchni 413 m2, przebudowano ogrodzenie, wybudowano wiatę ze stolikiem i ławkami, zainstalowano monitoring, w skład którego wchodzi 5 kamer bezprzewodowych, rejestrator i laptop.

Całkowity koszt inwestycji zrealizowanej na terenie gminy to 146 370,00 zł, z czego kwota dofinansowania opiewa na kwotę 86 889,19 zł.Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

fot. Powiat Limanowski, Urząd Gminy Limanowa


Liczba wyświetleń: 947
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne